Styrk studiestøtta – ikke svekk den!

Regjeringen setter en av de viktigste pilarene i utdanningssektoren, nemlig lik utdanning for alle, på spill.

Tekst: Henrik Elman og Alida Domaas, leder og styremedlem i SV-studentlag i Trondheim

Dagens regjering skryter veldig av hva de har fått til for studentene – spesielt 11 måneders studiestøtte. Dette var en viktig seier for studentorganisasjonene og er noe spesielt Venstre, som ønsker å fronte seg selv som et kunnskapsparti, snakker om mye. I realiteten er det bare løgn at ting har blitt bedre for norske studenter, da regnestykket som regjeringen selv har foretatt viser at det er studentene selv som har bekostet innfasingen av utvidelsen av studiestøtte, og i tillegg går regjeringen i pluss på din og min bekostning. Det går imot deres egen visjon om at flere skal fullføre på normert tid.

Disse kuttene rammer blant annet stipendordningen. I dag gis alt som lån, men inntil 40 prosent blir omgjort til stipend etter hvert som studentene får studiepoeng ved å stå på eksamen. Regjeringen vil nå at 15 prosent av stipendandelen skal gis etter fullført grad. Studentene selv mener at dette ikke vil løse årsakene til at studenter faller fra og er bekymret for konsekvensene. Dette har departementet skissert at vil spare inn 256 millioner kroner.

Regjeringen setter med dette en av de viktigste pilarene i utdanningssektoren, nemlig lik utdanning for alle, på spill. Samtidig har dette prinsippet har vært truet lenge. Siden 90-tallet har studenter fått dårligere råd. Studiestøtten har økt saktere enn konsumprisindeksen, og betydelig saktere enn boligprisene. SSBs levekårsundersøkelse viser at fire av ti studenter får økonomisk støtte fra foreldrene i studietiden, mens seks av ti jobber ved siden av studiene.

Debatt: – Arbeid blir selve grunnlaget for menneskeverd i vår usunne overarbeidskultur

Når dette er tendensen i dagens samfunn er det urovekkende at regjeringen mot alle studentorganisasjoner og - demokratier råd likevel ønsker å innføre dette. Studentenes fremtid er ikke et spill i monopol der du vinner ved å sitte igjen med størst andel oppsparte midler. Derfor må noe gjøres, og her kommer noen tips til regjeringen: Innfør elleve måneders studiefinansiering knyttet til grunnbeløpet i folketrygden på minimum 1,5G og øk stipendandelen. Fjern regelen om fullført grad for å få 15 prosent mer stipend, for all utdanning er like viktig.

Å satse på bedre studiefinansiering er en investering i fremtiden. Det er avgjørende for at studenter ikke skal sitte utslitt i forelesning fordi de måtte tatt på seg en ekstra vakt for å få økonomien til å gå opp. Det er avgjørende for å ha tid til å komme seg gjennom studiet.

Les også: Sit-lederen tjente mer enn statsministeren