Debatt:

Færre jobber - ikke færre rettigheter

Publisert Sist oppdatert

Våren 2020 var en krevende tid for de aller fleste. Covid19 gjorde det vanskelig for flere studenter å gjennomføre studiene sine, få sommerjobb og flere som avsluttet graden sin i vår står nå uten jobb. Jobbmarkedet i Norge har minsket og 289 000 stod uten jobb eller var bare delvis i jobb i juni. Dessverre er det oss unge det går utover. Tall fra SSB for fjerde kvartal viste at det var en nedgang i jobb på 11 prosent for unge under 25 år, noe som skyldes en spesielt stor nedgang i nyansettelser.

Som følge av at det blir færre jobber og større konkurranse om jobbene, kan det være enkelt å tenke at så lenge jeg får en ok lønn på konto hver måned. Hva har det da å si at jeg jobbet en time ekstra uten tillegg eller at vaktlisten kommer i tide? Ikke mye tenker du sikkert, men det er akkurat i disse krisetider det er viktig at våre rettigheter står sterkt. Hvis ikke kan det hende at det fører til flere og mer alvorlige brudd som går utover flere enn akkurat deg.

LES OGSÅ: ISFiT-21 åpner for søknader, men kun for deltakere fra Europa

Det finnes useriøse arbeidsgivere som ikke er er klar over rettighetene i arbeidslivet eller som verre er hopper bukk over godt kjente rettigheter for å tjene seg selv. På 45 prosent av arbeidsplassene LOs sommerpatrulje sjekket i år ble det funnet brudd på arbeidsmiljøloven. Det er en økning fra 39,2 prosent i fjor. Det skal sies at bedrifter har hatt en vanskelig vår, men de har fortsatt krav til å følge arbeidslivets lover og regler.

Som arbeider har du rett på en skriftlig arbeidskontrakt. Kontrakten skal inneholde hvem som er arbeidsgiveren din, hvor mye du skal jobbe, hvilken lønn du får og hva slags arbeid du skal utføre. En muntlig avtale er også forpliktende, men den skriftlige arbeidskontrakten beskytter både deg og arbeidsgiver mot misforståelser om hva dere ble enige om, og hvilke rettigheter og plikter du har. Når du starter i en ny jobb har du også krav på opplæring, og denne skal være lønnet. Opplæringen skal blant annet omfatte hvordan jobben skal utføres, informasjon om regler for helse, miljø og sikkerhet, samt en gjennomgang av øvrige regler som gjelder på arbeidsplassen.

LES OGSÅ: Det er på tide å dra fram band-t-skjorta

Du krav på pause på en halvtime hvis du jobber åtte-timers arbeidsdag. Hvis du ikke kan forlate arbeidsplassen har du krav på å få betalt pausen. Jobber du over ni timer i løpet av 24 timer eller 40 timer i løpet av en uke, har du krav på overtidstillegg. Er det en tariffavtale (avtale om lønns- og arbeidsforhold mellom en fagforening og arbeidsgiverorganisasjon) på bedriften, har du krav på overtidstillegg etter 37,5 timers uke.

Det som er nevnt her er bare noen av rettighetene du har. Er du usikker på dine rettigheter, så er det bare å sjekke ut nettsidene til LO eller Arbeidstilsynet for tips. For selv om koronapandemien har gjort kampen om jobbene større, er det viktig at vi ikke tillater oss å gå med på kompromiss om rettigheter opparbeidet gjennom år med kamp. Tillater vi oss kompromisser i dag, er det ikke bare din arbeidsdag som blir litt tyngre. Det kan også bety at arbeidsdagen til kollegaene dine, og de som kommer etter deg blir enda tyngre.