Vil sette bærekraft på agendaen

Studenttinget har vedtatt årets arbeidsprogram. Hvordan NTNU som universitet kan jobbe med bærekraft var blant sakene som var oppe til debatt.

Publisert Sist oppdatert

Studenttinget NTNU 2022 avholdt årets første fysiske møte på Gløshaugen. På dagsorden sto arbeidsprogrammet for det følgende året. Sakene som ble tatt til valg og debattert var blant annet bærekraft, campusutvikling og utdanningskvalitet.

Bærekraft på agendaen

Et av kveldens diskusjonspunkter var hvordan NTNU som universitet kan jobbe med bærekraft. Arja Pedersen fra studentrådet ved humanistisk fakultet mente at NTNU har en tendens til å glemme at bærekraft innebærer mer enn studiereformering, og ønsket konkrete tiltak knyttet til gjenbruk. Representant fra Gjøvik, Iver Lieberg Stieng støttet Pedersens forslag, og foreslo å sette gjenbrukskrav. Representant Markus Grorud Maasholt fra Ålesund luftet gjenbrukstorg som en mulig løsning:

– Universitet kaster masse utstyr som sikkert kunne vært brukt til studentprosjekter. Et gjenbrukstorg, eller et område der man kan hente ting som står i fare blir å kastet, er en mulig idé.

– Studentidretten sterkt presset på areal

Campusutvikling var nok en sak på agendaen. Fra Studenttingets arbeidsprogram står det at «fremtidens campus må oppfylle arealbehov for både studenter og ansatte, både når det gjelder faglig og sosial aktivitet».

Stieng og Emilie Faarup Storvik påpekte at det både i Gjøvik og i Ålesund har vært lagt store begrensninger på arealet blant annet NTNUI har kunnet disponere under pandemien.

– Det er viktig at studentidretten består. Fram til nå har for eksempel NTNUI i Ålesund i perioder ikke hatt tilgang på gymsal fordi den har blitt brukt til undervisning, hevdet Storvik.

Under Dusken har tidligere skrevet om studenter som står på venteliste i årevis for å få på plass på ulike idrettslag i NTNUI, der idretter som krever flerbrukshall og større areal er mest påvirket.

Videre fulgte en debatt om Studenttingets mandater til å vedta allokering av areal til ulike studentrelaterte formål. Representantene fra Velferdstingets arbeidsutvalg hevdet at slike saker krever at Velferdstinget og Studenttinget står samlet for å kunne legge føringer.

Vil kreve gode forelesere

Det ble reist et forslag om å få NTNU til å inkludere didaktikk for å bedre undervisningskvalitet, der forelesere kreves å inneha god didaktisk kompetanse. Læringsmiljøpolitisk ansvarlig Fredrik Framhus mente utdanningskvaliteten har lidd under pandemien.

– Vi har hatt mange utfordringer knyttet til digital undervisning, hevdet han.

Representant Torjus Johansen fra Ålesund ønsket at universitetet skal legge til rette for fjernundervisning på campus i emner som undervises digitalt.

– De som går andreklasse fornybar energi i Ålesund følger 75 prosent av opplegget digitalt fra Trondheim. Hvis så mye skal bli undervist digitalt er det viktig å få noe av det til campus, ytret han.

Powered by Labrador CMS