<strong>HOLD DEG FORTSATT HJEMME: </strong>I tillegg til å gjenta regjeringens oppfordring, kunne forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim fortelle at det jobbes med tiltak rettet mot studentene.
HOLD DEG FORTSATT HJEMME: I tillegg til å gjenta regjeringens oppfordring, kunne forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim fortelle at det jobbes med tiltak rettet mot studentene.

Lite nytt for studentene

Under dagens pressekonferanse om koronasituasjonen ber regjeringen fortsatt studentene om å sette sitt sosiale liv på pause. Samtidig jobbes det med tiltak, forsikrer Asheim.

Publisert

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sa under dagens pressekonferanse at oppfordringen om å ikke ha besøk opprettholdes fram til tirsdag 19. januar, og at nye og eventuell forlengelse av tiltak skal bli lagt fram for Stortinget mandag 18. januar. Samtidig sa Høie at de ønsket å komme med de nye tiltakene så fort de er klare.

Helseministeren minnet om at de neste ukene kommer til å bli krevende, og at vi må jobbe sammen for å unngå å havne i den tilstanden som land rundt oss er i akkurat nå. Under pressekonferansen kom det også fram at det fortsatt er risiko for nye utbrudd og en tredje smittebølge.

På spørsmål om studentene og vaksinasjon sa Høie at de fleste studentene er unge og friske og vil derfor naturligvis komme langt bak i vaksineringskøen.

LES OGSÅ: I dette faget fikk nesten alle A på eksamen

Forhåpentligvis en kombinasjon av digital og fysisk undervisning

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim sa under pressekonferansen at studentene har hatt en tøff høst, og kommer til å få en vår som er preget av en kombinasjon mellom fysisk og digital undervisning.

Nå jobbes det med tiltak for studentene som vil komme i januar, som økonomisk kompensasjon o.l., ifølge utdanningsministeren. Det kom også fram at regjeringen er i tett dialog med studentorganisasjonene. Asheim trakk fram ekspertutvalget, som jobbet før sommeren med å kartlegge studentenes situasjon, hadde kommet med et klart råd om at det er viktig at studentene bør få være minst en dag på campus, men at smittesituasjonen var for akutt for dette nå.

Videre kunne Asheim opplyse om at de har bevilget 20 millioner til studentsamskipnadene for velferdstiltak, og 10 millioner ekstra som skal gå til de som sliter psykisk eller som trenger andre ordninger.