POPULÆRT VERV: Det er et godt miljø i gjengen, og mange på skolen ønsker å være med.
POPULÆRT VERV: Det er et godt miljø i gjengen, og mange på skolen ønsker å være med.

Har verdensøkonomien som hobby: - Finans er noe alle burde interessere seg for

På Handelshøyskolen BI er det noen studenter som ikke får nok økonomi på studiet. Hver tirsdag kveld møtes 14 av dem for å diskutere finans og aksjer.

Publisert

Denne tirsdagen har Under Dusken fått være med på møtet til Bull invest, som er finansutvalget til BI Studentorganisasjon (Biso) Trondheim. Leder Edvard Brandtzæg i Bull Invest forteller hva finansutvalget driver med.

– Vi er en gruppe studenter som møtes for å diskutere det som skjer i finansmarkedene. I tillegg er vi med i noe som heter Skoleduellen, som er en nasjonal konkurranse der vi konkurrerer mot andre høyskoler og universiteter, sier han.

Gruppen består av leder, nestleder, porte føljeansvarlig og tolv analytikere som har ansvar for seks ulike sektorer. Hver uke gir analytikerne en oppdatering om hva som har skjedd i deres markeder siden sist. I tillegg holder de selskapspresentasjoner i gruppen for å foreslå nye in vesteringer. Det er god trening i både analyse og formidling.

Nøkkelord

  • Aksje: En aksje er en eierandel i et aksjeselskap. Et aksjeselskap har et visst antall aksjer totalt, der hver enkelt aksje har samme verdi.
  • Reprising: Reprising er en utregning om en potensiell ny verdi på aksjen basert på tilgjengelig informasjon eller tall om aksjen.
  • Fond: Et fond er kollektiv investering der man går sammen om å plassere pengene sine i verdipapirmarkedet. Verdipapirer er dokumenter som representerer en økonomisk verdi eller et pengekrav, som for eksempel aksjer.
  • Portefølje: En portefølje en samling av noens verdipapirer basert på ønsket risiko, tidshorisont og inversteringsmål.
  • Analytiker: En analytiker er en som innhenter finans- og investeringsinformasjon om firmaer og bedrifter, og som gir råd basert på analyser av tallene.

– Skoleduellen gir oss noe konkret å jobbe mot

Skoleduellen er en konkurranse som går ut på å skape høyest mulig avkastning fra en portefølje på 100 000 kroner, og er en mulighet til å teste det de lærer i undervisningen i praksis.

ET MER KONKRET FORMÅL: Brandtzæg tror de kan dra nytte av refleksjonene de gjør også utenfor Skoleduellen.
ET MER KONKRET FORMÅL: Brandtzæg tror de kan dra nytte av refleksjonene de gjør også utenfor Skoleduellen.

Brandtzæg mener kombinasjonen av felles interesser og målrettet jobbing skaper gode vennskap, og utvalget er et faglig og sosialt komplement til studiene. Lederen går andre året på økonomi og administrasjon, og som resten av gruppen startet han først som analytiker. Han mener Skoleduellen gir diskusjonene et mer konkret formål.

– Siden mange av fagene på skolen handler om investeringer, er det fint å få trene på dette. Når vi diskuterer selskapene i plenum, kan vi jo også dra nytte av disse refleksjonene i våre egne investeringer, forklarer Brandtzæg.

Han mener imidlertid at det er noen viktige forskjeller mellom vurderingene som gjøres i Skoleduellen i forhold til ellers.

– Duellen har jo noen regler vi må følge. I tillegg varer konkurransen fra starten av september til slutten av mai. Det gjør at vi velger å ha en mye kortere tidshorisont enn vi normalt ville hatt.

Brandtzæg forteller at de i Skoleduellen hovedsakelig prøver å finne selskaper som er i vinden, og hvor de ser muligheter for reprising av aksjene på kort sikt.

– Hvis du skal spare i aksjer eller fond, vil du gjerne ha en lengre tidshorisont, sier han.

Bull-lederen tror det er flere veier til læring.

– Noen av konkurrentene i duellen har kanskje et lengre perspektiv. Gruppene har jo ganske forskjellige utgangspunkt, og noen forvalter egne fond. Bull er fortsatt en ganske liten organisasjon, og vi har ikke noe slikt system oppe enda, forteller han.

Støh kapital, fra Handelshøyskolen NTNU, og Verdi NTNU er de to andre finansgruppene fra Trondheim som deltar i Skoleduellen. Begge disse forvalter fond ved siden av konkurransen. Verdi leder Skoleduellen så langt dette studieåret, men Bull og Støh følger hakk i hel.

Ingen krav om forkunnskaper

Det er stor interesse for gruppen på BI. Brandtzæg forteller at Bull har opptak hver høst, og at det er mange som ønsker å være med. I høst var det han og nestleder Hedda Lund Engeset som gjennomførte opptaket av nye studenter. De forteller at det ikke er forkunnskaper som er det viktigste, men at man viser interesse og engasjement.

EN ARENA FOR LÆRING: Hedda Engeset er nestleder i Bull Invest og sier at man ikke trenger mye erfaring for å være med.
EN ARENA FOR LÆRING: Hedda Engeset er nestleder i Bull Invest og sier at man ikke trenger mye erfaring for å være med.

– Bull skal først og fremst være en læringsplattform, så tidligere kunnskap er ikke noe vi fokuserer så mye på. Vi ser heller etter dem som ønsker å skape et godt miljø og er interesserte i å lære om dette. Jeg vil si at denne strategien har fungert godt, sier Engeset.

Brandtzæg sier seg enig i dette, og forteller at mange blir med allerede i sitt første år på studiet.

– Vi vil ha dem med en genuin interesse for finans, og som synes at dette er morsomt. Selv om man ikke nødvendigvis har lang erfaring, så kan vi utfylle hverandre – all kunnskap kan være relevant, sier Brandtzæg.

Lederduoen understreker viktigheten av å skape et godt sosialt miljø der medlemmene er trygge på hverandre.

– Vi har mange diskusjoner hvor det ofte er veldig ulike meninger, men vi har likevel et felles mål vi skal nå.

Da er det viktig at man har et miljø der alle kan få frem sine meninger og bli hørt, slik at vi kan ha meningsfulle diskusjoner, sier Engeset. Hun er tydelig på at det skal være høyt under taket, og at det er viktig med gode diskusjoner for å komme frem til de beste avgjørelsene.

– Til slutt er vi som regel ganske enige, men prosessen frem mot det er full av debatt og ulike synspunkter. Det er veldig god læring i disse diskusjonene også, samtidig som det bidrar til at de avgjørelsene vi til slutt lander på, er veldig godt gjennomarbeidet, forteller Engeset.

Gruppen har flere sosiale arrangement gjennom studieåret og møtes gjerne i helgene. I løpet av våren skal de på tur til Oslo for å besøke meglerhus, og leder Brandtzæg sier at gruppen jobber for tettere kontakt med næringslivet.

– Her puster vi økonomi!

Nestleder Engeset går andre året på økonomi og administrasjon og har vært med i Bull siden høsten 2020.

– Jeg hadde ikke mye erfaring fra før, bare to finansfag jeg tok den samme høsten, forteller hun. Hun forteller at det er mange som blir med allerede første høst på studiet, og at opplæringen i stor grad går ut på å bli kastet inn i det.

– Selv om det kan gi en bratt læringskurve, er det noe har vi hatt god erfaring med. Blant annet fordi BI kun tilbyr bachelorgrad, er det stor utskiftning hvert år, og vi får inn mange nye. Man blir med én gang satt i gang med å skrive analyser, og vi oppfordrer alle til å delta aktivt i diskusjonene, sier hun.

MENINGSFULLE DISKUSJONER: Det er høyt under taket på tirsdagsmøtene til Bull Invest.
MENINGSFULLE DISKUSJONER: Det er høyt under taket på tirsdagsmøtene til Bull Invest.

Engeset forklarer at man lærer mye av hverandres kunnskap og virkelig ser verdien av å ha med de menneskene som er genuint interesserte i å lære, også av hverandre. Hun mener at vervet og studiet utfyller hverandre på en veldig god måte.

– På studiet lærer vi mye teori og tekniske ting som vi får bruk for i Bull. På samme måte kan man bruke mye av det man lærer i Bull i fag man har på studiet, og jeg tror også det bidrar til økt motivasjon for studiet og interesse for økonomi generelt, forklarer hun.

Hun tror ingen som regelmessig snakker med så engasjerte mennesker, kan unngå å selv kjenne på hvor spennende økonomi kan være.

– Det blir virkelig en livsstil, man puster liksom økonomi. Og det er klart det også gjør at man får en enda større interesse for det vi faktisk studerer, sier hun.

Hun forteller at tiden i Bull har gjort at mange blir inspirert til å gå videre med finans, inkludert henne selv.

– Jeg kommer nok til å ta en master i finans!

Ikke bare for gutter

Engeset forteller at selv om kjønnsbalansen på BI er ganske jevn, så henger det noen steder igjen en tanke om at finans er et «guttefag». Det synes hun selv er rart.

– I Bull er vi en god gjeng jenter, men guttene er fortsatt i flertall. Det er noe vi er bevisste på, og vi ønsker få med flere jenter. Det er absolutt ingen grunn til at jenter ikke skal være med på dette, og jeg håper og tror at den trenden nå er i ferd med å snu, sier hun.

Hun tror gutter blir mer eksponert for diskusjon om finans, og at flere gutter derfor tidligere får en interesse for finans.

– Det er nok vanligere å diskutere finans innad i guttegjenger enn det er i jentegjenger, men det er egentlig ikke noen grunn til at det skal være sånn. Jeg ser jo at jenter som blir med i Bull og får en arena for å diskutere dette blir like engasjert og interessert i det som guttene.

Engeset forteller at jentene i gruppa ofte har et litt annet syn på ting, og at det er en styrke å få med disse synspunktene.

– Jeg tror nok at gutter oftere er villige til å ta risiko. Og enten det skyldes biologi eller noe annet, så er det en styrke for gjengen samlet at vi har oss jentene som av og til trykker på bremsen.

Hun mener at det kan være en lurt å tenke seg om en gang ekstra. Der får hun også støtte av leder Brandtzæg som mener at man noen ganger må legge idéer på hylla.

– Man taper ikke penger på investeringer man aldri gjør, sier Brandtzæg.

Nestleder Engeset avslutter med å oppfordre jenter til å utfordre seg selv og gi finans en sjanse.

– Jeg tenker at jenter må tørre litt, for vi har så utrolig mye å bidra med, vi også. Jeg skjønner at det kan være skremmende å bli med i det som fremstår som et veldig mannsdominert miljø, men da vil jeg bare kommunisere at vi her i Bull allerede er en solid jentegjeng. Dette er et fagfelt som skriker etter dyktige kvinner, og Bull er en super måte å prøve det ut på, sier hun.

Større uro i markedet

Petter Vogt Myklebust går andre året på økonomi og administrasjon og har vært shippinganalytiker i Bull siden høsten 2021. Selv om det var mye å sette seg inn i starten, synes han det er spennende å følge med på om selskapene leverer gode tall, og om prognosene treffer.

– Jeg synes finans er noe alle burde interessere seg for, og det er noe jeg selv ønsker å kunne mye om, sier han.

FINNER INFORMASJON PÅ NETT: Det er mye bra, men også mye irrelevant informasjon å finne, sier Petter Vogt Myklebust.
FINNER INFORMASJON PÅ NETT: Det er mye bra, men også mye irrelevant informasjon å finne, sier Petter Vogt Myklebust.

Han forteller videre at de ikke lærer direkte om aksjeinvesteringer gjennom studiet, men at det har vært veldig lærerikt å følge shippingsegmentene under pandemien. De har investert i et selskap som leier ut containerskip og hatt gode inntjeninger som følge av flaskehalsene pandemien har skapt.

– I fjor ble Skoleduellen preget av koronasituasjonen, ettersom børsene hovedsakelig gikk oppover etter det første fallet. I årets konkurranse har vi imidlertid sett en større uro i markedet. Å navigere pandemi og konflikt med begrenset erfaring har vært utfordrende og lærerikt, forteller Myklebust.

Det meste av informasjonen Bull bruker til sine analyser, er åpent tilgjengelig ifølge ham.

– Det er mye gratis informasjon der ute, hvis du vet hvor du skal søke, men du må også kunne filtrere ut det som er irrelevant. Du kan finne informasjon i sosiale medier som Twitter og Facebook, eller i ulike forum og podcaster, sier han.

Deltakelsen i finansutvalget har påvirket samtaleemnene blant studiekameratene.

– Vi kan diskutere ting vi har lest på Reddit for moro skyld. Vi tar ikke nødvendigvis beslutninger i finansutvalget basert på det, men det går an å hive seg på noen bølger eller ta det i betraktning. Finans har jo blitt en hobby, men det er like mye interessefellesskapet og samtalene jeg setter pris på, utdyper Myklebust.

Powered by Labrador CMS