Dette gjør BISO for å forbedre studenttilbudet

Da korona slo til måtte vi som resten av studentmiljøet tilpasse oss. Tiltakene har vært suksessfulle og engasjementet i år har vært helt fantastisk.

Publisert Sist oppdatert

BI Studentorganisasjon (BISO) ønsker å få studentene på BI mer knyttet opp mot Studentersamfundet, UKA, ISFiT og andre morsomme tilbud som studentbyen Trondheim har å tilby. BISO startet opp i fjor et nytt utvalg, BISO Society, som ønsker å knytte BI-studentene mer opp mot resten av studentmiljøet i Trondheim. Et miljø som i stor grad består av studenter på NTNU. BISO Society jobber aktivt med å engasjere flere studenter til å bli med i de ulike vervene utenfor BISO.

I tillegg til å knytte BI opp mot resten av studentmiljøet jobber vi med å tilrettelegge flere lavterskeltilbud. Vi jobber med å starte opp linjeforeninger for de ulike studieretningene, som skal være åpent for alle å delta i. Dette er viktig siden flere forelesninger nå foregår digitalt og sosiale arrangementer har flere begrensninger på grunn av koronasituasjonen.

BI Studentidrett (BISI) startet opp tidligere i år organisert trening i golf, badminton, løping og tennis, i tillegg til de eksisterende idrettstilbudene. BISI Running er helt gratis å bli med på og er uten faste treningstider. Dette sørger for at folk som kanskje jobber og med begrenset tid til å bli med på en idrett med fast treningstidspunkt, kan bli med på løping likevel.

Vi syns også det er fint å kunne tilby noe som ikke koster noen ting, og for de som ikke ønsker å være med hele tiden. Vi tror at disse nye tilbudene og stort fokus på at «alle skal med» har ført til at vi har fått mer enn dobbelt så mange med i idretten i år.

Noe annet vi gjør for at flere skal bli kjent og lære av hverandre er at utvalgene samarbeider på flere prosjekter. Bull Invest og [email protected] har jobbet sammen for å få i gang en konkurranse på BI i forbindelse med Aksje-NM. De har jobbet for å få med flere kvinner i konkurransen, da vi vet at det ikke er så mange kvinner som investerer.