Bruk stemmen din!

Etter en intens valgkamp i høst er det lett å tenke at de viktigste valgene er gjort for høsten. Dette er feil. Det viktigste valget for trondheimsstudentenes hverdag skjer nå.

Publisert Sist oppdatert

Den 23. oktober er siste dag du kan avgi din stemme i NTNU-styrevalget. Det skal velges totalt tre studentrepresentanter der to skal være fra NTNU, og én fra høgskolene. Da fristen for å melde sitt kandidatur gikk ut for andre gang på fredag, var det tolv kandidater. Sju er fra NTNU, to kommer fra henholdsvis HiST og HiÅ, og den siste kommer fra Gjøvik.

Det er flott å se at mange ønsker å sitte i det nye styret til NTNU. Samtidig betyr dette at det kan være vanskelig å se forskjellene mellom kandidatene. Jeg skal ikke fortelle deg hvem du bør stemme på, men jeg vil fortelle deg hvorfor du bør fokusere prokrastineringen din på å bli bedre kjent med kandidatene.

Sist gang studentrepresentantene i NTNU-styret hadde vippeposisjon i en stor sak ble det fusjon. Dette var ikke ukontroversielt. Studentenes representanter gikk inn for fusjon, i strid med studentenes vedtak på et allmøte i januar. Professor Aksel Tjora ved NTNU gikk ut og spurte «Er studentpolitikerne karrierebevisste broilere som sleiker ledelsen opp i ræva?». Studentrepresentanten Christian Tangene svarte at «Jeg regner med de fleste skjønner at vi ikke nødvendigvis skal representere majoriteten av studentene».

Det er dermed ikke gitt at en studentrepresentant anser det som sitt mandat å alltid være stemmen til studentene. De kan finne det for godt å tjene egne karrieremotiver eller andre interesser.

Forslaget til ny studieforskrift skal behandles på første styremøte etter at representantene er valgt. Dermed blir studieforskriftssaken både ilddåpen og lakmustesten for representantene. Har vi studentrepresentanter som fremmer den tryggheten studentene i Nordens beste studieby trenger, eller har vi representanter som tjener en annen agenda?

Jeg vil derfor på det sterkeste oppfordre alle til å se over listen med kandidater og se hva de står for. Følg gjerne opp på sosiale medier og gjør det klart hva du mener om studieforskriften uavhengig om du er for eller mot. Det er viktig for fusjonsprosessen at studentrepresentantene føler at de blir sett, og at vi viser at vi faktisk har forventninger til dem.

La oss vise kandidatene at vi som studenter krever å bli hørt av våre representanter. Gjør din stemme hørt.