Det er på tide at norsk lov tar voldtekt på alvor!

At så få voldtektssaker anmeldes er ikke bare et problem for enkeltindivider, men også for samfunnet som helhet.

Publisert Sist oppdatert

Det er en samfunnsutfordring at de færreste anmelder en voldtekt. Dagens lovgivning bygger opp under denne utfordringen. Vi må kreve en samtykkebasert voldtektslovgivning nå!

I dag blir de færreste voldtektssakene anmeldt, noe som er et betydelig problem ikke bare for den fornærmede selv, men også for resten av samfunnet. Anmeldelse er en viktig del av rehabiliteringsprosessen, og det utgjør dessuten et vilkår for å bli tilkjent voldsoffererstatning. Det bidrar også til å forhindre gjengangere, og øker forståelsen av alvorlighetsgraden av problemet. Dessverre er det fullt forståelig at få velger å anmelde voldtektssaken når kun 1 av 10 ender med en fellende dom, ifølge en rapport fra Riksadvokaten. Dette er helt absurd, og det er nødvendig at voldtektssaker blir tatt på alvor.

Terskelen for å anmelde voldtekt må senkes, for sånn som det er nå er ikke godt nok. En årsak til den høye terskelen skyldes mangel på tilstrekkelig straffelovgivning. I dag blir voldtekt definert som seksuell omgang ved vold eller truende atferd i den norske straffeloven. Dette blir helt feil når mangelen på samtykke i seg selv burde være nok til å definere voldtekt. At Stortinget mener at lovgivningen holder er skremmende ettersom de færreste voldtektssakene når rettssalen. Samtykkekravet må bli tydeligere slik at flere tør og ønsker å anmelde forholdet.

Les også: Til deg som ikke vet at du voldtok meg

Sex skal være noe man velger selv, og ufrivillig sex burde selvfølgelig være forbudt. Det er svært krenkende å bli utsatt for sex uten samtykke, og det blir derfor helt feil at overgriperen skal slippe lett unna. En endring i straffeloven vil føre til at flere blir bevisst på sin oppførsel rundt sex, og flere vil forstå alvorlighetsgraden. Dette vil igjen bidra til å begrense omfanget av ufrivillig sex, og det vil bedre enkeltindividene sin rettssikkerhet. En samtykkeregulering for voldtekt vil derfor virke forebyggende og ha en normativ effekt som bidrar til å endre holdningene våre.

Les også: «Bare litt» voldtatt

Hvis det skal skje en samfunnsutvikling må noe gjøres, og politiske grep er nødvendig. Det er på tide at samtykkeprinsippet blir tatt opp i regjeringsforhandlingene, for seksuell vold er ingen privatsak, men en samfunnsutfordring.