Dette bruker Studenttinget egentlig tiden sin på

Etter et nedslående valgresultat ved forrige semesters Studenttingsvalg skrev tidligere debattredaktør i Under Dusken at det er skremmende vanskelig å finne ut hva Studenttinget gjør.

Tekst: Åste Solheim Hagerup, Leder av Studenttinget

Som studenttillitsvalgt på det fjerde året med et over gjennomsnittet stort engasjement for mine medstudenter, så gråter det demokratiske hjertet mitt salte tårer av å lese slikt.

Les tidligere debattredaktørs innlegg her.

Studenttinget består av 25 studenter valgt av de øvrige studentene, og er det øverste studentvalgte organet ved NTNU. De representerer meningene til hele studentmassen opp mot ledelsen. I en perfekt verden så hadde alle studentene på NTNU stemt ved studentvalget, visst akkurat hvem og hva de stemte på, og hvorfor. Men sånn er det ikke. Den gjennomsnittlige studenten på NTNU vet ikke engang at det finnes et studentdemokrati.

Les også: Forskning fra NTNU forberdrer treningen din.

Her er det lett å argumentere for at vi i arbeidsutvalget til Studenttinget, som har permisjon fra studiene for å jobbe med studentpolitikk til daglig, har bomma litt i våre prioriteringer. Men i arbeidsutvalget sitter det seks personer, og de har ansvaret for å representere 3 studiebyer, 8 fakultet, 13 campuser og 42 000 studenter. Her skjønner både du og jeg at tidsklemma har sparket inn døra, satt seg i godstolen og lagt bena høyt.

Hvis vi i Studenttingets arbeidsutvalg skal bruke alle ressursene våre på valg promotering, rekruttering og stand så er det annet viktig arbeid som må nedprioriteres. Da kan vi ikke delta på like mange møter med frivilligheten, jobbe like mye med studentaktiv forskning og innovasjon, for at studenter skal ha et godt så godt læringsmiljø som mulig, eller gå forhandlinger med rektor og ledelsen.

Fikk du med deg? Vil trekke tilskudd til tannhelse.

Når dette er sagt så vil vi bli bedre. Sammen med de nyvalgte Studenttingsrepresentantene, resten av studentdemokratiet, våre samarbeidspartnere, og forhåpentligvis deg, skal vi fremover jobbe for at studentene ved NTNU blir kjent med studentdemokratiet og hva vi egentlig driver med. På Studenttingets hjemmesider studenttinget.no kan du lese om vedtatt politikk, finne ledige verv og tidspunkt for møtene våre. Som student på NTNU har du møte-, tale-, og forslagsrett på alle Student-tingets møter. Og du er hjertelig velkommen.

Ved å gå på NTNU er du en av de studentene i hele landet som har den beste representasjonen gjennom et sterkt studentdemokrati på institutt, fakultet og sentralt nivå, med tillitsvalgte som jobber for å gjøre din studiehverdag så god som mulig. Det minste du kan gjøre er å bruke din stemmerett slik at du får den beste representasjonen mulig, så skal vi gjøre vår del av jobben.

Les også: Vil du styre Sit?