Din stemme betyr knapt noe

Studenttinget har gjort seg fortjent til den ekstremt lave valgdeltakelsen, skriver Arild Julius Østrem i dette debattinnlegget.

Tekst: Arild Julius Østrem, student

Debatt

Et lite fåtall av studentene ved NTNU har fått med seg at det i disse dager arrangeres valg av representanter til Studenttinget. Enda færre har også en ambisjon om å stemme ved valget. Men det tar ikke Studenttinget hensyn til.

Les også: Makspris på pensum og studiefinansiering versus studentboliger er blant spørsmålene som vekker mest uenighet blant kandidatene til Studentvalget.

På nettsida med informasjon om valget kan du i tillegg til kandidatpresentasjoner hvor alle sier hvor engasjerte og flinke de er finne en tabell med oversikt over hva de forskjellige kandidatene mener om viktige saker. Sånn at du kan finne de kandidatene som er mest enig med deg. Problemet er bare at alle sakene er avgjort på forhånd. Basert på hva kandidatene har svart er det bare to av tretten saken hvor både de som er enige og de som er uenige har mulighet til å få flertall. Så hvis din brennende kampsak er at du er enig eller uenig i at «Staten burde redusere studielånet for de som fullfører på normert tid» eller i at «Flere studentboliger er viktigere enn økt studiefinansiering» burde du stemme. I alle andre saker har de som stemmer ingen kontroll eller innvirkning på hvilke avgjørelser Studenttinget ender opp med å ta.

Les også: Nåværende leder av Studenttinget, Marte Øien, forventer hard konkurranse ved årets studentvalg.

Hvis Studenttinget har en ambisjon om å gi et inntrykk av legitimitet må de ta et massivt oppgjør med konsensuskulturen. Denne oversikten over hva kandidatene mener er et pinlig eksempel på at Studenttinget har gjort seg fortjent til den ekstremt lave valgdeltagelsen. Det er klart at det finnes saker som fortjener enighet. Men da kan en heller ikke late som de samme sakene fortjener at studentene skal bry seg nok til å stemme.

Studenttingsvalget pleier å følges opp av en velfortjent diskusjon om listevalg, men diskusjonen om hva de skal bruke tida på burde være også være sentral. Hvis Arbeidsutvalget og Studenttinget har et reelt ønske om at studentene skal stemme burde de sørge for at stemmene faktisk betyr noe, og ikke kaste bort tida vår med taus konsensus.

Merk: Arild Julius Østrem har tidligere vært med i Studenttinget.