EmmaSofia Studentforening – Hva er greia?

DEBATT: Vi ønsker å fremme et faglig miljø og drive informasjonsarbeid rundt bruken av psykedeliske midler av medisinsk kvalitet, skriver Frode Andre V. Myhre, leder i EmmaSofias Studentforening

Tekst: Frode Andre V Myhre, leder i EmmaSofias Studentforening

En artikkel som omhandlet stiftelsen av EmmaSofia Studentforening ble lagt ut på dusken.no den 22.08. Artikkelens vinkling og innhold tegner et bilde vi ikke helt kjenner oss igjen i, og vi ønsker derfor å gi en liten introduksjon og presisering av hvem vi er og hva vi skal drive med.

Hovedformålet til EmmaSofia er å søke midler gjennom blant annet crowd-funding for å sette i gang produksjon av MDMA og Psilocybin av medisinsk kvalitet i Norge. Dette skal så deles ut til forskning og benyttes til medisinsk bruk over hele verden. Psykotropkonvensjonen og diverse nasjonale reguleringer har ført til at det har vært unødvendig dyrt og vanskelig å forske på psykedelika og MDMA, men det empiriske grunnlaget for at disse stoffene skal stå på listen eksisterer ikke. I artikkelen på dusken.no kan man få inntrykk av at forskerparet står alene i å mene at psykedelika og MDMA har potensiale i behandling, men dette er noe det er konsensus om i forskningsmiljøet. Det finnes en del forskning på feltet allerede, og det er satt i gang flere prosjekter over hele verden. Forskerne er optimistiske. Medisiner som benyttes til samme formål i dag har en større risikoprofil og flere bivirkninger, så hvorfor kan man ikke se nærmere på psykedelika og MDMA som et alternativ? Er det fordi det i tillegg til å fungere mot lidelser også gir en rusopplevelse?

Vi jobber også for å kjempe frem en lovendring for regulert omsetning. Det er etisk galt å straffe noen for en rekreasjonell aktivitet som representerer en risiko på lik linje med vanlige dagligdagse aktiviteter som for eksempel hesteridning og snowboardkjøring. Brukere rapporterer at de benytter psykedelika og MDMA for personlig utvikling, og at de finner opplevelsene dypt meningsfulle. Mange rapporterer at de får varige positive effekter av bruken. Gir det da mening å straffe mennesker for en slik aktivitet? Selvfølgelig ikke. Er det galt i seg selv å benytte rusmidler? Mange vil påstå det, men når rusen oppleves som konstruktiv og risikoen er lav så argumenterer man uten et rasjonelt og empirisk grunnlag.

Det er mye feilinformasjon og myter der ute, og da er det viktig å bevisstgjøre folk flest og politikere om de faktiske realitetene. Det er ikke mange år siden folk gikk rundt å trodde at cannabis førte til at man ble fullstendig gal og voldelig, og at en joint gjerne førte til at man sitter med heroinsprøyta i armen innen kort tid. Mange har sikkert hørt om eller sett propagandafilmen fra USA kalt «Reefer Madness». I dag vet de aller fleste at filmen var en ren bløff for å skremme folk, men det er få som vet at både psykedelika og MDMA er mindre skadelig enn cannabis.

I tillegg til å drive informasjonsarbeid så ønsker vi å være en samleplass for studenter fra forskjellige fagmiljø som ønsker å skrive oppgaver om psykedelika og MDMA. Det er viktig for oss at foreningen skal være en faglig arena hvor man kan snakke åpent og dele kunnskap om et svært interessant felt som kan åpne for nye og effektive behandlingsmetoder i fremtiden. Vi kommer til å arrangere dokumentarvisninger, forelesninger og sosiale arrangementer for medlemmene våre. Vi kommer også til å tilby debatt- og skrivetrening, noe som er naturlig i enhver organisasjon som ønsker å være aktiv i samfunnsdebatten og formidle et politisk og faglig budskap. Vi er ikke en radikal bevegelse av LSD-forkjempere, men en gjeng med oppegående studenter som ser at lovverket ikke stemmer overens med virkeligheten – og da er det vår plikt som samfunnsengasjerte borgere å si fra.

Frode Andre V. Myhre Leder i EmmaSofia Studentforening

Powered by Labrador CMS