Gi oljeeventyret en lykkelig slutt

For tiden overøser Equinor og oljelobbyen oss med reklame i et forsøk på å framstå grønne. Dette er en reaksjon på en positiv trend − at flere og flere blir skeptiske til den norske oljeindustrien.

Tekst: Norunn Krokeide, student og ungdomskandidat for Grønn Ungdom Trøndelag

Debatt

Stadig flere skjønner nemlig to ting: at det stadig blir mer risikabelt å være avhengig av oljepenger, og at norsk oljepolitikk er på kollisjonskurs med klimamålene.

Det er sant at vi tjener godt på oljen i dag, og at vi kommer til å miste en viktig industri. Problemet er bare at vi kommer til å miste mye mer dersom vi fortsetter på samme kurs i klima- og oljepolitikken som i dag. Oljelobbyen vil gjerne overbevise oss om at klimatiltak og oljenedtrapping er en større risiko for økonomien enn klimaendringer. Dette er løgn. Klimaendringer er vått, kjipt og dyrt. Omstilling er ikke problemfritt, men det er gjennomførbart og mye enklere å håndtere enn klimakrise. Å gjennomføre tiltak for å begrense klimaendringene er svært mye billigere enn å måtte reparere skadene etter dem. Klimatiltak er en god investering i en trygg framtid.

Kommentar: Kunnskap for en bedre olje

Det er en også en dårlig idé å ha en fossilavhengig økonomi i en fornybar verden. At oljeproduksjon har vært lønnsomt til nå betyr ikke at det vil sikre oss velferd i framtiden. Verden skal kvitte seg med fossil energi, og stadig flere økonomer advarer mot risikoen ved å ha en oljeavhengig økonomi. Klima-ambisjoner og ny teknologi kommer før eller siden til å gjøre olje ulønnsomt og da må vi ha omstilt oss for lengst. Erna Solberg vil at vi skal produsere olje og gass etter at EU - som kjøper 80% av vår gass - skal være fossilfritt i 2050. Det er en veldig dårlig idé. Det pågår et skifte til fornybar energi i verden, og det bør vi være med på. La oss omstille oss og bygge opp andre næringer, slik at vi har noe å leve av i en grønn verden. Kanskje blir det bærekraftig laks og programvare. Kanskje blir det havvind og elektrisk skipsfart. Kanskje vi til og med kan finne noe å leve av som bidrar til et kaldere, ikke et varmere, klima. Uansett hva det blir, bør vi starte omstillingen nå, slik at vi er konkurransedyktige i framtiden. Jo før vi starter, jo bedre forberedt er vi på framtiden.

Kommentar: Jeg har aldri vært flauere over å være norsk

Både Equinor, Erna Solberg og Jonas Gahr Støre innbiller seg at de kan selge olje i mange tiår fremover. Det kan kun gå dersom vi alle taper klimakampen. Oljeindustriens framtidsambisjoner er på total kollisjonskurs med klimamålene våre, klimamålene til EU og våre felles ønsker om et sunt klima. Så lenge Norge eksporterer fossil energi er vi en del av klimaproblemet, ikke en del av løsningen. Nesten en tredjedel av norske utslipp kommer fra produksjon av olje og gass. Dersom vi skal halvere utslippene våre innen 2030, er vi nødt til å ta tak i oljeindustrien. Klimagassutslippene fra brenning av olja og gassen vi selger er også ti ganger større enn Norges totale utslipp. I fjor gikk ti ledende økonomer ut og sa at kutt i norsk oljeproduksjon ville gi reell reduksjon i globale CO2-utslipp. De sa også at kutt i oljeproduksjonen trolig vil være et kostnadseffektivt klimatiltak.

Kanskje det er på tide å se framover? Med unntak av Trump, gjør resten av verden stort sett det. Europa er utålmodig i klimaomstillingen. Vi bør spille på lag med klimaforkjempere og foregangsland, ikke mot dem. I stedet for å stå fast i det forrige århundrets energiproduksjon, bør vi se framover og bli med på det grønne skiftet - for det er i gang.

Har du noe på hjertet?

Under Dusken tar gjerne imot innlegg fra lesere. Lengden begrenses til mellom 1800 og 3500 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å redigere og forkorte innlegg. Vi gjør oppmerksom på at innlegg også vil være tilgjengelige på underdusken.no.

Kontakt debattredaktør Sigrid Solheim på [email protected]