Hvorfor studentdemokrati?

Studentdemokratiet er med på å sette premissene for ditt liv som student på NTNU. Heldigvis.

Publisert Sist oppdatert

For vi er heldige. I NTNUs reglement heter det at «alle råd og utvalg skal ha 20 prosent studentrepresentasjon». Det betyr at studentene ved NTNU skal ha en stemme, på alle nivåer. Det betyr også at studentdemokratiet er stort, og rommer et mangfold av politiske retninger, tanker og erfaringer. Det eneste kravet er å være en student som bryr seg om andre studenter. Dem er det heldigvis mange av, som står på i frivillige verv og deltidsstillinger ved siden av studiene.

Det er mange studenter som jobber for å spille NTNU god. Bedre enn vi noen ganger er. En ting er å snakke, en annen er å bli lyttet til. For å få til det siste må vi vite hva vi vil si, hvordan og hvorfor. Samtidig er terskelen for å delta i det meste av studentdemokratiet lav. Derfor har vi også noen heltidsstillinger med erfarne, valgte folk som setter sin utdanning på vent, for at din skal bli bedre. Erfarne folk som kan de sakene som krever heltidsarbeid, og gi noen råd om veien videre. Ingen skal trenge å stå alene.

Vi blir også hørt. Iblant. Studentenes stemme har tyngde. Universitetet er inneforstått med at studentenes velvære er en god investering. Ikke bare i samfunnets og egen fremtid – men i budsjettet. Vi får penger for studiepoeng. Vi får ikke studiepoeng uten studenter. Vi jobber fortsatt for at gode holdninger om viktigheten av studentenes velvære skal oppleves overalt på NTNU, men grunnmuren er her. Kanskje du vil være med og legge en stein? Eller i hvert fall si noe om hva du mener vi bør bygge?

Les også: Hva er egentlig studentdemokratiet?

For det er ikke sånn at én student uten videre kan representere 40 000, det de kan representere er det å være student. Studentperspektivet, og alt det innebærer av økonomiske utfordringer, eksamensstress og særegne behov. For å kunne representere og jobbe best mulig for studentene ved NTNU, er vi avhengige av klager, kritikk, ros og tilbakemeldinger. Din mening er noe av det mest verdifulle du kan gi oss.

For noe som virker lite fra eksamenskontorets side – som at man har eksamen på kvelden en dag, og morgenen neste – blir fort veldig stort for studenten som knapt får lagt seg før hun skal opp til eksamen på nytt. Som ikke får roet nervene i mellom. Da spiller ikke NTNU studentene sine gode.

Det jobbes også lenger opp i systemet. Der NTNU har Studenttinget, med Arbeidsutvalget som sin fanebærer, har studentbevegelsen NSO (Norsk Studentorganisasjon). Her samles frivillige fra landets universiteter og jobber sammen for å øke studiestøtten, få flere studentboliger og bedre forhold for alle landets studenter. Takket være det får du neste år tre uker med studiestøtte i juni – der vi i 2016 fikk ingenting. I 2020 er hele juni dekket.

Så, hvorfor studentdemokrati? Hva med mer penger, mer tid, mer glede, bedre luft, bedre varslingsrutiner, og innflytelse til å fikse det du vet kan bli bedre. Sammen.

Så si ifra, og husk at du har et helt reisverk av frivillige tillitsvalgte rundt deg. Vi er 40 000 studenter ved NTNU, du er ikke alene.