Ikke les pensum

Det lyder kanskje ikke som den rette meldingen på starten av et nytt semester.

Tekst: Eivind Rindal, student

Saken er at om en skal bli en bedre student enn den man er i dag, så må en lese mer, og da mer som ikke er pensum. Pensum er et lite utvalg tekster som bare delvis gir en innføring i en liten del av et større fagfelt. Innføringsbøker er ofte kraftig forenklet, til et nivå hvor det kan gå på bekostning av læringsutbyttet for den som leser.

Om en skal komme under huden på fagfeltet er det viktig å lese mer, mye mer, enn det som er pensum. Du må gjerne spørre en professor eller erfarne medstudenter om gode valg for et utvidet blikk på faget og fagtradisjonen. En bør her ha en god miks av klassikere innen feltet, også utdaterte og kjetterske bøker, samt nye verk på sin private leseliste. Bare slik kan en utvide egen horisont og se seg selv i en større sammenheng.

Vi lever i en tid preget av store og komplekse utfordringer. Eksistensielle utfordringer for hele menneskeheten som ikke lar seg løse innen rammene av et enkelt fagfelt. Det betyr at en ikke kan reservere all sin lesetid for eget fagfelt alene. En god student må også lese på tvers. En må tilegne seg en bredde av kunnskap.

Les også: It's the language, stupid [KOMMENTAR]

Det er selvsagt farlig å kalle det en forpliktelse, men som student har du et privilegium, og det forplikter deg. Den gode student leser ikke bare bøker som en tror en selv er enige med. Også romaner, teaterstykker og fabler er viktige for dannelsen. De kan tjene både til adspredelse og samtidig utfordre den kritiske tanken. Ved siden av dette er klassikere viktige for å forstå hvordan vi tenker i dag. Dette er verk som har inspirert og utfordret vår kultur og vårt samfunn.

En av de største dydene er, slik jeg ser det, vår søken etter kunnskap – vår umettelige nysgjerrighet. Målet for studiene må aldri være eksamen i seg selv. Student, ikke bruk all din tid på pensum! Gå i forelesninger, diskuter fag, les supplerende tekster, ta eksamen. Du kan alltids bla gjennom pensum om du trenger det før eksamen, men det viktigste er å vite hva faget går ut på. Det er som oftest en erkjennelse en får etter å ha lest bredt og på tvers, og siden diskutert faget med andre som også har gjort det samme.

Lær deg faget, og benytt din tid godt på andre ting, det er det beste rådet jeg kan gi. Se utover: den bredden en som student kan søke blir ikke lettere å nå den dagen du står i fast arbeid og har familie. Det er nå du må søke kunnskap og innsikt og være nysgjerrig. En velfylt bokhylle, med leste bøker, er kjennetegnet på en god student.