Intet grønt UKA med røde tall

Må du boikotte et UKA med Statoil som hovedsponsor dersom du er miljøforkjemper? Nei, skriver Emil Yde Aasen, som peker på at Statoil investerer i fornybar energi.

Tekst: Emil Yde Aasen, #DenNyeOljen

Studentavisen Under Dusken har tidligere skrevet om samarbeidsavtalen som nylig ble inngått mellom UKA-17 og Statoil. Samarbeidsavtalen som skal sikre kjærkomne kroner til et stramt UKA-budsjett har gitt ølen en bitter ettersmak for studenter med en grønn spire i magen. For reaksjonene fra diverse miljøorganisasjoner lot ikke vente på seg da UKA sikret seg Statoil som eksklusiv hovedsamarbeidspartner for tiende år på rad. Men er det virkelig slik at du må la samvittigheten ligge igjen hjemme hvis du som klimaengasjert student kaprer en billett til en av høstens mange konserter, når det er Statoil som betaler deler av regningen?

Det har den siste tiden blitt etterlyst en mer klimavennlig satsning fra Statoils side, spesielt blant studenter ved NTNU som blant annet har ønsket at universitetet skal trekke alle sine investeringer ut av fossilrelaterte selskaper. Leder av Trondheim Spire, Ingrid Øilo Marcussen, sier at hun ser endring fra Statoils side – at de er et lasteskip som er i ferd med å snu. Men de snur ikke raskt nok til at Marcussen mener de er en forsvarlig samarbeidspartner for et UKA som burde etterstrebe å ha en grønnere profil.

Om man begynner å telle kroner og øre, og se på hva som faktisk skjer på fornybar-fronten hos Statoil, er tallenes tale klar. Ved siden av Statkraft og Scatec Solar, er Statoil det norske selskapet som investerer mest i fornybar energi. Riktignok skjer mange av disse investeringene, som til nå i stor grad dreier seg om offshore vind, på britisk sokkel, men det er viktig å huske at vi til tross for Brexit fortsatt deler atmosfære med vår nabo på andre siden av Nordsjøen. Statoil lar imidlertid ikke alle klimainvesteringene forsvinne til utlandet. For halvannet år siden undertegnet Statoil en fireårsavtale med NTNU der Statoil sponser totalt 50 millioner kroner til forskning på nye energiløsninger. Ved siden av dette har Statoil et langsiktig forsknings- og utdanningssamarbeid med NTNU til en verdi på totalt 310 millioner kroner. Deler av disse pengene blir selvfølgelig brukt til petroleumsrettet forskning som fortsatt er av Statoils interesse, men det vil være naivt å tro at disse forskningsmidlene ikke kommer NTNU til gode som helhet.

Så, må man kneble sin indre klimaforkjemper for å delta på UKA til høsten? Nei, mener jeg. Statoil er i gang med en snuoperasjon av de sjeldne, og selv om den alltid kunne gått raskere, må man ta inn over seg det faktum at fornybar energi fortsatt er i en utviklingsfase og trenger finansiering fra en solid bunnlinje. For at denne teknologien skal utvikles videre må det forskes, og forskning er og blir en av NTNUs viktigste oppgaver. Men for å drive banebrytende forskning trenger man banebrytende studenter, og disse finner man som oftest i UKA-teltet en sen oktoberkveld. Så ta med din indre klimaforkjemper til UKA denne høsten – det er kanskje nettopp den klimaforkjemperen Statoil ønsker å rekruttere.