«Kvinnelig» er absolutt en kvalifikasjon!

Flere dyktige kvinner på talerstolen kan bare gjøre lørdagskveldene i Storsalen bedre, mener Synøve Almås.

Tekst: Synøve Almås, Tidligere temaansvarlig ved Studentersamfundet i Trondhjem

Etter Vilde Larsens innlegg i Under Dusken #13 kan man spørre seg om debatten rundt kvinnelig representasjon har gått for langt. Intensjonen med innlegget er god, men budskapet blir feil. Selv om man ikke skal la kjønn gå på bekostning av dyktighet i en debatt, må man ikke glemme at Studentersamfundet i Trondhjem - og dermed også styret - sitter i en unik posisjon der de kan bidra til å fremme kvinners posisjon i det offentlige ordskiftet.

I avisene finnes det utallige artikler om under-representasjon av kvinner. De argumentene og fakta som blir nevnt der, skal ikke gjentas her. La oss bare være enige om at kvinner deltar i mindre grad enn menn i det offentlige ordskiftet. Årsakene er mange, og som regel får man ingen god forklaring. Men å implisere at kvinner ikke har lyst til å snakke om temaer de er gode på - det er en farlig tanke. Å ikke anerkjenne at dette er et strukturelt problem - det er ignorant. Kvinner vil også bli hørt! Kronikkforfatteren overvurderer dagens kvinnesyn, og undervurderer egen makt.

Jeg har selv sittet i det samme vervet som Vilde Larsen, og vet hvor vanskelig det er å få kvinner til å stille opp i debatt, spesielt på en lørdagskveld. Kanskje har de prestasjonsangst, kanskje har de ansvar for barn, kanskje har de andre forpliktelser. Det vet ikke jeg, men det jeg vet er at ulike mennesker med ulike forutsetninger vil ha ulike synspunkt i en debatt. Kvinner vil i kraft av å være del av en spesifikk demografisk gruppe bidra med et annet synspunkt enn en mann, som tilhører en annen gruppe. Det er også viktig å inkludere perspektivene fra innvandrere, unge, eldre, uutdannede og professorer - fordi alle vil ha ulike forutsetninger når de betrakter en problemstilling. Det er utrolig viktig med forskjellige representanter for å skape en god debatt, og da holder det ikke å bare inkludere halvparten av befolkningen.

Man skal ikke tro at kvinner «har lyst til å gjøre andre ting», og at det er mangel på interesse som hindrer kvinner i å delta. Det finnes over 100 000 flere kvinner enn menn med akademiske yrker. Det er flere kvinner enn menn som utdanner seg til å bli psykologer og leger. Likevel er kvinner underrepresentert i debatter om akademia, helsevitenskap, og psykisk helse. Dette er selvfølgelig ikke Studentersamfundet sin feil, men som debatt-arrangør må man ta alvoret inn over seg og øke andelen kvinner på «Norges frieste talerstol». Kvinnelig representasjon er en vanskelig og betent problemstilling der det ikke finnes noen åpenbar løsning. Noen ser til og med ikke på det som et problem i utgangspunktet. Dog håper jeg styret ser sitt snitt til å få flere dyktige kvinner opp og fram, for det kan bare gjøre lørdagskveldene i Storsalen bedre.

Powered by Labrador CMS