Men dette vil jo ikke skje meg!

Studietilværelsen i Trondheim vil for mange være noen av de beste årene i livet. Likevel får dessverre noen studenter ubehagelige opplevelser i løpet av sin studietid. Da er det godt å vite at det er flere steder man kan si ifra og få hjelp.

Tekst: Nina Salvesen, Pådriver for linjeforeningenes HR-forum

Mange vil nok tenke at «dette vil jo ikke skje meg!», men statistikken viser til skremmende høye tall som tilsier at det er flere som opplever noe vanskelig enn hva som blir gitt uttrykk for. Studentenes Helse og Trivselsundersøkelse fra 2018 viser at over hver fjerde student opplever alvorlige psykiske plager. Hele 33 prosent av studentene har svart at de føler seg ensomme eller isolert, hvor de fleste er blant de aller yngste eller eldste studentene. Én av fire oppgir å ha opplevd en form for seksuell trakassering, hvor andelen er vesentlig høyere blant kvinner.

Disse tallene blir ikke nevnt for å skremme. De blir nevnt for at man skal være klar over at slike ting også skjer med studenter i Trondheim, og for at man ikke skal føle seg alene dersom man går gjennom noe vanskelig. Det finnes andre som vet akkurat hvordan du har det, og det finnes mange som vet hvordan man kan hjelpe deg. Det er nemlig viktig å ikke stå alene med ting som kan føles vanskelig. Spesielt som ny student er det mye som er ukjent, og kanskje kjenner man ikke så mange i Trondheim fra før. Gjennom høsten blir du forhåpentligvis kjent med medstudentene dine, og frivilligheten. I enhver studentorganisasjon, som linjeforeningen, Samfundet, NTNUI eller UKA, skal det alltid være lav terskel for å søke hjelp og støtte. Faddere og frivillighetsstyrer vil gjøre sitt beste for at du som ny student finner deg til rette og har det bra. Du skal alltid kunne gå til dem for hjelp. Dersom de ikke kan hjelpe deg, vet de sannsynligvis om noen andre som kan det.

I tillegg har også alle studieretninger egne studieveiledere som er ansatt ved NTNU for å legge til rette for at du skal trives og lykkes med studiene dine. Studieveilederne har taushetsplikt, og ingen sak er for stor eller liten til å dele med dem. De tillitsvalgte på studieretningen din er også gode å ha hvis man søker hjelp, eller lurer på noe. De fungerer som et bindeledd mellom universitetet og studentene, og har god innsikt i hvordan ting fungerer på campus. Videre har Sit også flere gode tilbud man kan benytte seg av. De omfatter blant annet råd- og samtaletilbud, psykolog, og helsestasjon for seksuell helse.

Det er likevel også viktig å vektlegge at hele 91 prosent er fornøyde med Trondheim som studieby, og 84 prosent er fornøyde med studentmiljøet, som er den høyeste andelen på landsbasis. 9 av 10 føler seg godt mottatt på sitt studieprogram. Med andre ord er Trondheim en helt fantastisk by å studere i for de aller fleste! Tør å si ifra hvis du har opplevd noe ubehagelig eller hvis du ikke har det bra. Ta vare på deg selv, og ta vare på de rundt deg, for man vet aldri hva andre går gjennom i livet sitt.

Masse lykke til med studietiden! Vennlig hilsen HR-forumet til linjeforeningene ved NTNU