Nå er tiden inne for å gro bein i nesa!

Neste uke har 300 delegater i Arbeiderpartiet muligheten til å stå på riktig side av historien. Vi har ingen tid eller klode å miste.

Publisert Sist oppdatert

Selv om atomtrusselen i dag er langt mindre enn den var under den kalde krigen, eksisterer det fremdeles 15 000 stridshoder fordelt på 9 nasjoner. Bare et av disse stridshodene kan kan ta livet av hundre tusen mennesker.

Det er både ironisk og trist at våre politikere heier så sterkt på at Norge skal være bedre enn Sverige på ski - og generelt i alt annet utenom utenrikspolitikk. I motsetning til Norges aktive boikott mot FNs atomvåpenforbud, har Sverige vært en aktiv aktør i å ratifisere atomvåpenforbudet i FN som ble vedtatt av 122 stater i 2017. Det er ikke noe å legge skjul på at denne feigheten og flørten med USAs hegemoni kommer fra partiet Høyre, som styrer utenrik, og for å være helt ærlig er ikke det overraskende. Men det som skuffer er at det ikke er selvsagt at Arbeiderpartiet er for et atomvåpenforbud.

Fra 4. til 6. april avholder Arbeiderpartiet sitt landsmøte, og AUF har varslet at kampen for et atomvåpenforbud kommer til å være en viktig sak. Hadde jeg vært delegat hadde jeg stemt for! Så lenge det eksisterer stater som eier atomvåpen, uavhengig om det er Russland, Nord-Korea eller USA som har kontroll over stridshodene, er atomvåpen en trussel.

De enorme ødeleggelsene for klima og mennesker som ligger bak atomvåpentrusselen er både usolidarisk og uetisk. Hvis atomvåpenet blir brukt i en fremtidig konflikt, ville ødeleggelsen gått ut over den uskyldige sivile befolkningen og ikke nødvendigvis militære aktører. Atomvåpen er derfor ikke forenlig med den utviklingen som er nødvendig for å bedre samholdet i det internasjonale samfunnet, eller for å fremme rettferdighet og bærekraftig utvikling. Atomvåpen er ikke bare uetisk, men også ulovlig etter prinsippene fra Genève konvensjonene.

Martin Tranmæl, en av de viktigste mennene bak prosjektet Arbeiderpartiet, sa engang at «vi skal stå med begge beina plantet i Norge med hodet rettet mot verden». Verden trenger sårt et taktskifte i maktforholdene. USAs hegemoni i utenrikspolitikken er for destruktiv i form av det som kan være alternativet. Motstandere av atomvåpenforbudet mener at avtalen ikke har en verdi siden ingen land med atomvåpen har signert avtalen. Men her er greia: Ingen land med atomvåpen kommer til å signere frivillig, de må presses av egen befolkning og andre stater. Norge er en av få aktører som har muligheten til å presse disse landene, ikke bare i FN, men også i NATO. Likevel gjør vi ikke dette. Den muligheten er det på tide at noen utnytter.

En verden uten atomvåpen skjer ikke av seg selv, den må kjempes frem. Det er snakk om få land, hvor få mennesker har makten over et enormt destruktivt våpen som kan utslette hele jordkloden. Vår mulighet for å vinne over de få kan kun skje dersom vi står mange sammen og utøver press med de midlene vi har. Hver en av oss har et ansvar for en atomvåpenfri verden. Neste uke har 300 delegater i Arbeiderpartiet muligheten til å stå på riktig side av historien. Vi har ingen tid eller klode å miste.