Norsk studentorganisasjon – en oppklaring

Vi takker redaktør i Under Dusken, Jenny Westrum-Rein, for omtalen i sin leder­artikkel 10. april. Vi ønsker samtidig å komme med noen oppklaringer om Norsk student­organisasjon sin rolle, slik at misoppfatninger ikke brer om seg.

Tekst: Håkon R. Mikalsen, Marte Øien

Debatt

Norsk studentorganisasjon er en nasjonal interesseorganisasjon for 30 ulike student­demokrati ved norske universiteter og høyskoler. Disse student­­demokratiene representerer om lag 230 000 studenter. Selvfølgelig ønsker NSO å være synlige for studentene, men NSO sin hovedoppgave er å jobbe for studentdemokratiene opp mot sentrale myndigheter. Det er student­demokratiene på institusjonene som skal være den synlige aktøren for den jevne student. Dette fordi det er de lokale student­demokratiene som er tillitsvalgt for student­ene på sin institusjon, og kan jobbe for å bedre deres hverdag.

Les Under Dusken-redaktørens leder her: Evner ikke å engasjere studentene

Redaktøren i Under Dusken ser ut til å ha misforstått NSO sin rolle. Vi skal jobbe for alle våre medlemslag for at studentpolitikken i Norge blir best mulig. På denne måten har studentdemokratiene rundt om i hele landet organisert seg sammen i NSO for best mulig å kunne påvirke politikken nasjonalt. At hver enkelt student på alle institusjoner skal føle en sterk tilknytning til NSO har aldri vært poenget, det skal de føle for sitt lokale studentdemokrati. NSO bidrar til å styrke de lokale studentdemokratiene gjennom skoleringer og rådgivning i hvordan man f.eks. kan bli mer synlig på sin institusjon og hvordan man engasjerer flere studenter i studentpolitikken. Dette er noe vi vil fortsette med. Alle våre medlemmer, de lokale studentdemokratiene, er hjertelig velkommne til å bytte navn til NSO NTNU osv, men vi opplever at det kanskje ikke er der skoen trykker.

Samtidig forsøker NSO å være synlig i både nasjonale og regionale medier, og i student­medier. Khrono, Universitas og Universitets­­avisa fulgte NSOs landsmøte i år. I etterkant av landsmøtet har politikken som ble vedtatt vært omtalt i alt fra Dagsnytt 18 til Halden Arbeiderblad. Det er helt riktig som redaktøren skriver, at NSO sammen med student­demokratiene kjemper om studentenes oppmerksomhet. Derfor har vi opprettet et fond for å støtte studentmedier som ønsker å dekke NSOs landsmøte. Vi ble glade for å kunne tildele Under Dusken støtte til å delta, men registrerer at dere ikke fikk anledning til å reise likevel. Det var synd, men vi håper vi ses til neste år!

Har du noe på hjertet?

Under Dusken tar gjerne imot innlegg fra lesere. Lengden begrenses til mellom 1800 og 3500 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å redigere og forkorte innlegg. Vi gjør oppmerksom på at innlegg også vil være tilgjengelige på underdusken.no.

Kontakt debattredaktør Sigrid Solheim på [email protected]