NTNUI blant flere skiklubber som vil asfaltere områder i Estenstadmarka

I fjor ble jeg oppmerksom på en aksjonsgruppe på Facebook, «Vi som vil beholde turområdet ved Fuglmyra/Steintrøa slik det er».

Tekst: Kristoffer Stålby, Student ved Institutt for Geografi

Gruppen har i skrivende stund i overkant av 2700 medlemmer, 2757 for å være eksakt. Bakgrunnen for aksjonen er et planlagt såkalt «næranlegg», en skiløype som skal gå rundt myra i området og som krever en del felling, da området består av tett skog. Artikler i forbindelse med anlegget nevner «skistadion», «asfaltert rulleskiløype» og «snøkanoner». Det meste av informasjon er tilgjengelig om en søker «næranlegg øst» i Google.

Motstanderne mot anlegget består for det meste av hyppige brukere av naturområdet, men og de som tenker på miljøet og de som er skeptiske av andre årsaker. De partene som er interessert i anlegget består av 7 skiklubber, hvorav NTNUI er en av dem og kan skryte på seg totalt medlemstall på 12920, kun 920 omtales derimot som aktive i en rapport utført av representanter fra hver av klubbene.

Fikk du med deg? Forskning fra NTNU integreres nå i millioner av smartklokker over hele verden

Det er flere bekymringer knyttet til det planlagte anlegget, hvorav det første er klimaaspektet i saken. Jeg trenger ikke å utdype hvorfor nedfelling av trær er problematisk. Asfaltering og bygging av øvrige fasiliteter knyttet til anlegget, som et stadion og snøkanoner er elementer som vil påvirke natur-området betraktelig.

Sett bort ifra miljøaspektet er det bekymringer om hvorvidt det faktisk er et behov for et slikt anlegg. Det finnes allerede et anlegg for rulleski i Granåsen, og skibruken har sunket i takt med de mildere vintrene vi opplever som følge av klimakonsekvensene. I 2050 er det spådd at vi kun kommer til ha halvparten så mange skidager som vi har i dag. Nordmenn går altså mindre på ski og mulighetene for å gå på ski kommer til å forverre seg. Likevel vil de totale kostnadene for dette prosjektet være på 44 millioner kroner, hvor Trondheim Kommune må stå for den største delen.

Les også: NTNU med best omdømme i nasjonal undersøkelse

Den siste bekymringen har mer konspiratoriske elementer, men allikevel er det en reel bekymring knyttet til anlegget. Ved å bygge anlegget, svekker man den rene naturprofilen området har i dag. Dette kan gjøre at området flyttes utenfor «markagrensa» som vil gjøre området mulig for boligbebyggelse. Området ligger i dag allerede nært traseen for metrobuss og øvrig boligbebyggelse. Det ville vært et attraktivt område å bygge i.

Det er bra at NTNUI ønsker å sikre medlemmenes interesser og bidra til tilrettelegging for klubbens skiglade. Men det er opprørende å se at de stiller seg bak dette anlegget, av de nevnte årsaker. Jeg skal ikke stå å uttale meg på alle studenters vegne, men jeg det er nok de færreste av oss som betviler klimakonsekvensene vi har begynt å oppleve og som kommer til å forverre seg i fremtiden. Samtidig som vi opplever nedleggelser og kutt i offentlige tjenester og tilbud. Jeg vil oppfordre NTNUI-medlemmer, studenter og ansatte ved NTNU, samt øvrige som leser dette til å melde seg inn i Facebook-gruppen «Vi som vil beholde turområdet ved Fuglmyra/Steintrøa slik det er» samt bli med å uttrykke vår motstand til de partene som ønsker seg dette anlegget. Det er vi som må leve med konsekvensene.

Du kan lese flere debattinnlegg her