Nyhetsbildet til salgs

Hva skjer med troverdigheten til riksdekkende aviser når store selskaper som Equinor kjøper seg plass i nyhetsbildet?

Tekst: Signe Dahl, Visepresident i ISFIT 2021

Annonser er umiskjennelig en del av avisproduksjonen, og kan kalles et nødvendig onde man som leser må tåle for å muliggjøre gode, riksdekkende og selvstendige aviser. Det finnes likevel et viktig skille mellom de kommersielle kreftene og prinsippet om journalistikkens selvstendighet. Dette er et skille som er i ferd med å skli vekk.

«Forklart», en nyhetspodkast av Aftenposten, går daglig i dybden på en nyhetssak. Equinor har gjennom et samarbeid med podkasten kjøpt seg plass til en serie om klima og energi. Det er mulig at denne podkastserien, med episoder som «Hva må til for å løse klimakampen?» og «Hvorfor går ikke verden på fornybart allerede?» kan være både viktig, opplysende og et godt tilskudd til klimadebatten.

Les også: Tirsdag kveld samlet studenter seg igjen i Storsalen for å høre Erna Solberg svare på spørsmål rundt utdanning og klima.

Det er likevel ikke til å stikke under en stol at serien også grønnvasker Equinor som en klimaaktør. Det er nok heller ikke urimelig å anta at serien fremmet et perspektiv på klimautfordringen som fremmer sponsoren selv. Vi beveger oss her inn i en gråsone der kommersielle krefter sklir inn i nyhetsbildet.

Sandra Lillebø skrev i Klassekampen 26. oktober om en misforstått oppfatning av ytringsfrihet som noe man tar, heller enn noe man får eller blir gitt. Å kunne gi ytringsrom til ulike aktører slik som aviser kan gjennom sine artikler, debattinnlegg og podkaster, er et stort ansvar. Når store selskaper som Equinor tillates å kjøpe seg ytringsrom, eller når andre aktører kjøper seg annonser formatert som nyheter, svekker dette legitimiteten og troverdigheten avisene har som en forvalter av ytringsfriheten.

Les også: Ni søkere står igjen i kampen om å bli Bovims arvtaker, av disse er fem kandidater med i den første intervjurunden.

Går man inn på Aftenposten, Dagbladet eller VGs nettsider, ser man raskt annonser skrevet i samme redaksjonelle mal, sidestilt over og under sammen med andre nyhetsartikler. Dette er kritikkverdig, da formålet er at man, når man skroller i avisen, også skal lese det som står i annonsene med samme blikk. I dagens nyhetsbildet er det mange som konkurrerer om å fremme sitt virkelighetsbilde. Om kommersielle bedrifter kan kjøpe seg forbi debatten og “forklare” nyhetene, står det dårlig til med demokratiets vaktbikkje.

Det må sies at avisene er påpasselige med å tydelig markere annonsert innhold, og har nok ingen intensjon om å eksplisitt lure leserne til å lese annonsert innhold som nyheter. Dette er nok sant, men effekten på kredibiliteten til avisene som objektive nyhetsformidlere må ikke undervurderes. Denne utviklingen kan skjevfordele debatten til fordel for de som kan kjøpe seg en stemme, heller enn de som trenger nettopp de selvstendige mediene for å bli hørt.