Studenter, vær kritiske!

Kritisk tenkning bør ikke bare læres, men også gjøres.

Tekst: Signe Dahl, vice president, ISFiT 2021

Kunnskap er makt - og vi som studenter har makt til å sette dagsordenen gjennom hva slags kunnskap vi oppsøker, skaper og sprer. Nettopp derfor må vi være kritiske til kunnskap og hvordan vi bruker den.

Da universitetstopper som Gunnar Bovim og leder av NSO Marte Øien møttes for å diskutere fremtidens universitet under Arendalsuka var nettopp dette sentralt. Å lære studenter kritisk tenkning ble trukket fram som noe av det viktigste framtidens universitet skal by på for å løse morgendagens utfordringer. Det problematiske med denne debatten var at ingen pekte på hvordan dette skal gjøres i praksis.

Kritisk tenkning er et uttrykk som blir brukt med så stor hyppighet at det nesten kan kalles det nye buzzwordet i universitetssektoren. Det er på tide at vi som studenter selv snakker sammen om hvordan vi kan tenke kritisk gjennom utdanningen vår, og bidra til et akademia og samfunn som er mer bevisst kunnskapen vi bruker og - ikke minst - den makten vi har som en viktig produsent av kunnskap.

Les også: La oss snakke om samtykke, beibi

For kritisk tenkning blir ofte presentert som noe vi bør lære, ikke som noe vi bør gjøre. Jeg mener at kritisk tenkning er noe vi studenter må gjøre hele veien, og i større grad må ta ansvar for. Hvorfor akkurat dette pensumet? Finnes det andre forskningsspørsmål vi kunne stilt? Og ikke minst; hvordan kan vi som studenter være utfordrere til status quo? Her holder det ikke med ex.phil for å lære oss et kritisk forhold til kunnskap; vi som studenter må selv stille spørsmål ved hvert steg av utdanningen.

For det er en grunn til at studenter er de første til å ta til gatene når styresmaktene prøver å kontrollere kunnskapsflyten, slik man har sett i Nicaragua det siste året. Det er fordi vi som studenter vet at det er helt fundamentalt for et samfunn at man har fritt rom til å skape og spre kunnskap, og dermed muligheten til å kritisere. At vi hele tiden er kritiske til kunnskapen vi møter på universitetet, er derfor nødvendig for å fylle rollen som utfordreren til samfunnsutviklingen vi både kan og bør fylle.

Universitetet er den største produsenten av kunnskap i samfunnet, og dette er noe vi som studenter må ta på alvor. Vi har muligheten til sette dagsorden gjennom å skape, og i stor grad selv velge, hva slags kunnskap vi tar i bruk. I dette ligger det en makt vi burde snakke om mye oftere.

Les også: Alternativ medisin - et dårlig alternativ

Min oppfordring til både nye og gamle studenter er derfor dette: Vi må sammen diskutere hvordan vi kan være kritiske til kunnskapen vi skaper, får presentert og oppsøker, og hvordan vi kan ta en mer aktiv del i kunnskapsproduksjonen. For kunnskap er makt - og derfor kan ikke vi studenter sove i timen.