Trondheim og studentene er budsjettvinnere

Studenes kjøpekraft er endelig i bevegelse.

Publisert Sist oppdatert

NTNU og Trondheim har mye å glede seg over i regjeringens budsjettforslag for 2020. Vi har funnet plass til både prosjekteringen av Ocean Space Center og campussamlingen og 12 millioner i økt tilskudd til Kavli-instituttet som huser nobelprisvinnerne Edvard Moser og May-Britt Moser. Samtidig øker bevilgningen til NTNU med 71,5 millioner kroner og passerer dermed 7 milliarder kroner.

I tillegg har NTNU tidligere i høst også fått klarsignal til å starte bygging av det nye kombinasjonsbygget i Elgeseter gate 10. Trondheim står med andre ord overfor store og viktige endringer i årene fremover. Endringer som vil bidra til at både Trondheim, Trøndelag og Norge vil stå enda sterkere rustet til å omstille oss.

Mer å rutte med for studentene

I budsjettforslaget for 2020 fortsetter vi også satsingen på studentene. I Norge skal alle ha økonomisk mulighet til å ta høyere utdanning. For å sikre den retten, er det viktig med god studiefinansiering og et godt velferdstilbud for studentene. Derfor har regjeringen og Venstre siden 2017 trappet opp studiestøtten for heltidsstudenter i høyere utdanning og fagskole fra ti til elleve måneder. Til neste år innfrir vi målet om 11 måneders studiestøtte og det vil virkelig gjøre en forskjell for studentene. Sammen med tidligere økninger betyr det at nesten 178 000 heltidsstudenter får 14 600 kroner mer å rutte med enn før Solbergregjeringen tok over i 2013. Før dette stod studentenes kjøpekraft stille i mange år.

Les også vår Alesso-anmeldelse: UKA Presenterer: En kveld med NRK mP3 i Dødens Dal

Studentboliger og levekårsundersøkelse

I tillegg inneholder regjeringens forslag til statsbudsjett flere grep for å gjøre det enklere å være student. Det å ha et sted å bo som ikke er for dyrt mens man er student er viktig. Det sikrer både et rimelig og forutsigbart botilbud for studentene, og lavere priser i boligmarkedet. Derfor har regjeringen og Venstre over flere år prioritert å bygge flere studentboliger. Den satsingen fortsetter vi med neste år og setter av penger til å bygge 2 200 nye studentboliger. Til sammenligning lå gjennomsnittet på ca. 1 000 tilsagn i året under den rødgrønne regjeringen. Men vi er også avhengige av at studentsamskipnader ønsker å bygge flere boliger, og at vertskommunene legger til rette for det. Her har vi fortsatt en vei å gå.

I tillegg skal det gjennomføres en levekårsundersøkelse blant studentene. En levekårsundersøkelse vil gi oppdatert kunnskap om levekårene blant studenter, blant annet arbeid ved siden av studiene, bidrag fra familien, gjeld og forbruksvaner. Dette er viktig informasjon som vi kommer til å bruke når vi skal lage nye tiltak for å bedre studentvelferden ytterligere. For det er ingen tvil om at regjeringen kommer til å fortsette satsingen på tiltak som skal gjøre studentlivet enklere.

Forskning og høyere utdanning er løsningen

Målet for regjeringen er å skape et grønnere, mer moderne og tryggere Norge. Da er forskning og høyere utdanning helt avgjørende. Derfor har universiteter og høyskoler hatt en realvekst på nesten 17 prosent siden 2013. Det har også vært en stor økning i satsingen på forskning. Vi foreslår å bruke 12,5 milliarder mer i 2020 enn i 2013, og for femte år på rad bruker vi over en prosent av bruttonasjonalproduktet på forskning og utvikling. Det viser at regjeringen prioriterer høyere utdanning og forskning høyt, og at sektoren sett under ett aldri har hatt bedre rammer og mer penger enn nå. Trondheim, som hovedsete for Norges største universitet og det største forskningsinstituttet, har fått viktige deler av økningen.