Universelle rettigheter - ikke politisk kamp

Hva skjer når vi begynner å tenke på seksualitet og seksuelle rettigheter som noe som kan legges på forhandlingsbordet?

Tekst: Signe Dahl, Vice President, ISFiT'21

I Polen utarbeider nå det høyrepopulistiske regjeringspartiet PiS et lovforslag om å kriminalisere og forby seksualundervisning og å stramme inn abortloven. Dette vil blant annet innebære at å snakke med barn og unge om seksualitet både i skolen og hjemme blir straffbart, og PiS har trukket sterke paralleller mellom seksualundervisning, pedofili og det de selv omtaler som promotering av umoral fra LHBTIQ-samfunnet.

Les også: Motivasjonssvikt i en global pandemi er lov.

Dette har med rette skapt sterke reaksjoner, men er allikevel ikke en hendelse som bør sees på isolert. Dette lovforslaget er en del av en større utvikling i Polen, der seksualitet og identitet er gjenstand for politisk kamp, og der særlig minoriteter blir fiendliggjort. Det er ikke lenge siden Polens eget regjeringsparti lanserte strategiske kampanjer mot LHBTIQ-befolkningen som en sentral del av valgkampen, og der det ble erklært LHBTIQ-frie soner i flere deler av landet. Alle disse hendelsene bør sees i sammenheng, der noe som bør være universelle rettigheter blir gjort til gjenstand for politisk maktkamp som bevisst treffer en utsatt del av befolkningen.

Denne utviklingen er heller ikke kun noe man ser i Polen. I Ungarn har kjønnsstudier blitt lagt ned, med uttalelse fra president Orban om at man “enten er mann eller kvinne”. Også i USA har spørsmål om kunnskap rundt seksualitet og transkjønnede vært oppe til debatt. Dette er slik jeg ser det en viktig tendens å slå ned på; en tendens der særlig verdikonservative partier regulerer kunnskap rundt seksualitet og kjønn, og hvor universelle rettigheter innskrenkes med begrunnelse i moral, og med et mål om å skape politisk momentum ved å konstruere et “oss” mot “dem”.

Les også: Sit vil ikke redusere husleia.

Også abortinnstrammingene i Norge vekte noen av de samme reaksjonene rundt hvordan kvinners kropp ble brukt som politisk middel for å få KrF i regjering. Nettopp fordi spørsmål om abort, seksualitet, kjønn og identitet vekker så sterkt engasjement på begge sider, er det lett å bruke som politisk middel. Jeg mener allikevel at vi må si at noe bør holdes utenfor den politiske kampen, og innenfor forståelsen av universelle rettigheter.

I et politisk landskap der identitetspolitikk preger debatten i større grad, vil det være viktig å være tydelig på at noen rettigheter ikke skal tråkkes på. Polen er dessverre bare et av mange eksempler på steder der dette har skjedd, og nettopp derfor er det viktig at vi markerer når saker slik som denne dukker opp. For seksuelle rettigheter og retten til å ikke bli diskriminert på bakgrunn av seksualitet og kjønn er ikke normative spørsmål, det er universelle rettigheter og bør behandles som nettopp det.

Les også: Er det trygt å bruke Zoom til muntlig eksamen?

Powered by Labrador CMS