Valgdeltakelse til ettertanke

Valg er bare en rutinemessig hendelse som skjer hvert andre år. Det er nettopp det som er så fantastisk!

Tekst: Andreas Brennsæter, student

Vannkraft, lav arbeidsledighet, olje-eventyr og god økonomisk forvaltning og fordeling er noe av det som har ført til at Norge er et av verdens beste land å bo i. Til tross for at det også i framtiden ser ut som om vi må slite med litt bompenger her og der, er vi likevel heldige som får være borgere av den norske stat.

Det er over 200 år siden vi fikk vår egen grunnlov og det er alt blitt over 70 år siden sist vi ikke bestemte over eget land. Grunnlovsdagen 17. mai og frigjøringsdagen 8. mai er i så måte to sentrale og viktige dager i vårt lands historie. Disse dagene minner oss på at frihet og folkestyre ikke alltid har vært en selvfølge. Men er det noe historien har lært oss, er det at vi ikke lærer av historien. Det man ikke verner om og løfter fram, står gjerne i fare for å bli angrepet. Demokratiske valg og prosesser er i dag stadig under angrep rundt om i verden. Man har land hvor det ikke tillates frie valg, land hvor folk utsettes for utpressing og land hvor det foregår sabotasje og valgfiksing. Valgdeltakelsen i 2019 tegner et klart bilde av at folkestyret i Norge kunne og burde stått langt sterkere.

Les også: Studenter, vær kritiske!

Valgdeltakelsen i Norge for 2019 endte opp med 64,7 prosent. Med andre ord betyr det at det var under 2/3 av befolkningen som var med å stemme fram de ulike politikerne. Til tross for en liten økning i valgdeltakelsen ved dette valget, er det likevel bekymringsverdig å se at 1/3 av befolkningen ikke benytter seg av stemmeretten. Er vi i ferd med å glemme hva vår frihet og stemmerett har kostet våre forfedre av arbeid og kamp? Andre steder i verden er folk villige til å sette livet sitt på spill for å få si sin mening!

Nei, folkens! La oss støtte opp om folkestyret og demokratiet. Dette sier jeg selv om jeg vet at man kan ha mange innvendinger mot demokratiet. Churchill skal selv ha sagt: «Demokrati er den verste styringsformen som finnes, bortsett fra alle de andre som er blitt prøvd opp gjennom tidene.» La oss ikke bare støtte opp ved å gå til valglokalene og stemme, men la oss også gjøre disse valgdagene til en festdag der vi feirer demokratiet, friheten og meningsmangfoldet på en særlig måte. I Forsvaret forsvares freden hver dag. I samfunnet må demokratiet løftes fram hver dag.

Les også: Norges minst viktige valg

Husk, du er heldig uansett hva du stemte i årets valg. Gratulerer med overstått valg!