Venstre tar studenters psykiske helse på alvor

Det er ikke lett å være student. Mellom skolearbeid, høye forventninger, og trange økonomiske kår er det ikke alltid like lett å finne tid til seg selv og til sin egen psykiske helse.

Tekst: Andreas Hammer Håversen - 1. Nestleder, Norges Liberale Studentforbund

Debatt

Studentene blir stadig mer stressa, stadig flere møter veggen og stadig flere føler seg ensomme. Dette viser SHoT-undersøkelsen fra 2018 oss klart og tydelig. Når hver fjerde student rapporterer at de sliter med psykiske plager grunnet stress og press, er det på tide å gjøre noe. Når 28 % sier de føler seg utenfor eller ensom, må vi ta tak. Når litt mer enn 1 av 5 melder at de har en sårbar økonomisk situasjon, må vi gjøre noe. Det gjør Venstre.

Verdens helseorganisasjon definerer psykisk helse som en tilstand av velvære der individet kan realisere sine muligheter, håndtere normale stressituasjoner i livet, arbeide på en fruktbar og produktiv måte og ha mulighet til å bidra overfor andre og i samfunnet. Sunn psykisk helse er altså mer enn fravær av sykdom eller plager, det innebærer å ha en positiv sinnstilstand og en god livskvalitet.

Dette handler om å bygge gode studentliv. Rammene rundt studentene må bli bedre, slik at vi kan bruke mer tid på å være studenter og leve studentlivet. Ingen skal måtte bruke verdifull tid på deltidsjobb ved siden av studiet. Vi vil gjenreise heltidsstudenten. Det er derfor vi innfører 11 måneders studiestøtte. Det er derfor vi vil feste studiestøtten til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Det er derfor vi bygger 3400 nye studentboliger i år. Vi vil rett og slett gjøre studentlivet litt enklere.

Samtidig viser SHoT-undersøkelsen at det haster med umiddelbare tiltak. Å bygge gode studentliv på sikt hjelper ikke de som sliter nå.

Studenthverdagen er travel. Det gjør at terskelen for å søke hjelp blir høy. Alt for høy. Derfor må det gjøres enklere å få hjelp når man trenger det. Samskipnadene må få flere lavterskeltilbud, og ventetidene på psykologtjenestene må ned. Vi må også ta i bruk ny teknologi, og videreutvikle ordningen med psykologtilbud på nett. Vi må også gi studenter rett på en fastlege på studiestedet, i tillegg til den de har hjemme. Det skal ikke være noen barrierer for de som trenger hjelp. Terskelen for å søke hjelp må elimineres.

Venstre er på lag med studentene, fordi studentene er framtida. Vi har vært og skal alltid være studentenes vaktbikkje. I regjering, på Stortinget, i fylket og i kommunen. Derfor er vi i Liberale Studenter glade for at Venstre tar studenter på alvor. Vi ser fram til alt det Iselin Nybø, statsråd for forskning og høyere utdanning, skal legge fram og gjøre denne våren. Blant annet å leve en uke på studentbudsjett. En ting er uansett sikkert. Resultatene fra SHoT-undersøkelsen har endret alt. Da kan vi være glade for at vi har en Venstre-statsråd på rett plass og til rett tid.