Vi hjelper studentene

Vi er ikke rustet til å møte det stadig økende behovet for psykisk helsehjelp alene.

Tekst: Marte Øien. Leder/psykologspesialist Sit psykososiale helsetjeneste

I forrige nummer av Under Dusken skriver en student om sine erfaringer med Sit psykososial helsetjeneste. Vi forstår godt at det oppleves som tungt når det tar lang tid å få hjelp mens problemene øker på.

Vi på Sit psykososial helsetjeneste hjelper studenter som strever med lettere psykiske plager i sin studiehverdag. Det har vi gjort siden 1968 og de fleste er godt fornøyde med vår tjeneste. For å kvalitetssikre vårt behandlingstilbud får alle studenter mulighet til å gi oss en anonym tilbakemelding på behandlingen de mottar. Disse undersøkelsene viser at flesteparten av studentene er fornøyde og føler seg bedre etter samtaler hos oss. Det som tidvis har vært kilde til misnøye blant studentene har vært perioder med stor pågang og lang ventetid.

Studenter kommer med mange ulike problemstillinger, smått og stort. Vi prøver å hjelpe dem med å sortere hva som skal til for å håndtere disse vanskene og få et godt studentliv. De aller fleste får samtaleterapi som hjelper dem å løse opp i de psykiske og sosiale plagene mange strever med.

Psykososial helsetjeneste er et tilleggstilbud til den offentlige helsetjenesten, delvis betalt av studentene via semesteravgift. Vår oppgave er å tilby kortvarig og lavterskel samtalebehandling ved lettere psykiske plager. Vi er altså ikke rustet til å alene møte de stadig økende behovene for psykisk helsehjelp blant studentene, eller behovene til de som har alvorlige psykiske plager.

Studenter kan ta direkte kontakt med oss; enten ved å ringe oss eller møte opp i våre lokaler på Moholt studentby. Vi kan ikke ta imot henvendelser via e-post på grunn av personvern. I perioder med stor telefonpågang så har vi ikke mulighet til å besvare alle forespørsler og det forstår vi kan oppleves som frustrerende. Derfor jobber vi kontinuerlig med å forbedre hvordan vi kan kontaktes.

Det er tusenvis av studenter som er innom vår tjeneste hvert år og i de siste årene har vi hatt stor økning i henvendelser. Vi er glade for alle som tar kontakt med oss, samtidig betyr den økte pågangen at vi i perioder har lang ventetid. Det er uheldig og vi skulle gjerne hatt mer ressurser så vi kan imøtekomme pågangen.

Lengst ventetid er det opp mot eksamenstid, naturlig nok. Da kjenner mange studenter på økt stress og problemene tårner seg opp, og flere tar kontakt med oss samtidig. Vi vil til enhver tid tilstrebe kort ventetid da det er avgjørende at studentene får hjelp så raskt som mulig slik at det ikke går utover studiene og studentlivet.

For å holde tilbudet forsvarlig og tilgjengelig for studentene innebærer en del av våre oppgaver å hjelpe studentene til å få riktig hjelp, og noen ganger er ikke vår tjeneste tilstrekkelig for de problemene som presenteres. Vi forsøker da å bistå student og fastlege med råd og henvisning til riktig hjelpetilbud. Noen vil oppleve at vi anbefaler andre tilbud enn vår tjeneste, og vi håper at vi i de fleste tilfeller klarer å gjøre gode faglige vurderinger som gir mening for den det gjelder. Noen studenter har rettigheter til behandling i spesialisthelsetjenesten, andre vil ha god nytte av kommunale tilbud eller andre støtteorganisasjoner. I tillegg anbefaler vi alltid alle studenter å skaffe seg en fastlege slik at de også får oppfølging der. Det er viktig uansett problematikk.

Alle studenter oppfordres til å sjekke ut vår hjemmeside, www.sit.no/helse/psykolog, for mer informasjon. Der vil dere også finne link til bloggen vår hvor vi jevnlig legger ut aktuelle tips og råd som omhandler psykisk helse og studentlivet.

Studielivet kan være både morsomt og strevsomt, og det er en fase der en utvikler seg mye som menneske. Vi oppfordrer alle studenter til å søke hjelp når en kjenner at en trenger det, enten det er hos oss, Sit råd, Sit helsesøster, studieveileder eller fastlege. Sammen kan vi forsøke å finne ut av hva som trengs og hvordan en kan få det til.