Vil du styre Sit?

Studentsamskipnaden trenger engasjerte studenter som har ideer og meninger.

Tekst: Jørgen Sunnvoll, organisatorisk nestleder i Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Gjennom det siste året har det vært flere store og viktige diskusjoner rundt hva Sit skal gjøre for deg som student. Nylig har det vært snakk om at det psykososiale tilbudet er for dårlig, og det er det. Det har vært stor uenighet om man ønsker studentboliger på campus eller ikke. Samfundets nybygg fikk gjennom hard kamp 20 millioner i bidrag fra Sit. Likevel er det ennå dyrt å være student og besøke en Sit-kantine, og onsdagskøen for å ta klammatest er jo nesten useriøs. Dette har alle vært saker studenter har engasjert seg stort om, men hvis man ønsker å faktisk påvirke disse sakene er Sit-styret stedet du bør rette fokuset mot.

For det er nemlig studentene som styrer Sit! Vi studenter har flertall i styret til studentsamskipnaden og er med på å bestemme hvilke tilbud vi ønsker og trenger. Styreleder i Sit er faktisk alltid en student. Akkurat nå trenger vi to nye styremedlemmer – og vi håper at dette er nettopp deg! Som representant i Sit-styret deltar du på styremøter ca. en gang i måneden. Du vil jobbe nært med både Velferdstinget og Sits administrasjon, og sammen skal vi jobbe for at studenthverdagen er best mulig.

Nå lurer du sikkert på hvilken erfaring du må ha for å ha et verv som dette. Det er en forutsetning at du brenner for studentvelferd og oppriktig ønsker å bidra til at dine medstudenter får gode tilbud fra Sit. Du må også vite hvordan det er å være student. I en hverdag hvor vi balanserer blant annet forelesninger og pensum med fritid, studentfrivillighet og deltidsjobb så er det viktig at du har tanker og ideer om hva det er som må til for at studiehverdagen skal gå rundt. Dine tanker om Sits kantiner, treningstilbud og stressmestringskurs, ideer for å forbedre studentfrivilligheten sine rammevilkår, hva som skal til for at du trives og føler deg hjemme i studentboligen din – dette er den aller viktigste erfaringen du tar med deg inn i Sit-styret!

Den 11. februar velger Velferdstinget to nye representanter med funksjonstid på to år og to varaer med funksjonstid på et år, til Sits styre. Kunne du tenke deg et betydningsfullt verv hvor du skal være studentenes stemme inn i studentsamskipnaden? Et sted du kan påvirke beslutninger som prioriteringer i nye campus, om man skal bygge ny campusnær idrettshall eller hva slags botilbud man ønsker å utvikle? Da håper jeg du vil stille til valg!

Om du vil stille, har spørsmål eller ønsker å foreslå en venn du mener hadde passet godt, send en mail til oss i Velferdstinget på [email protected]