Til tross for medlemsrett fortsetter NTNUs monopol

Å gi fagskolestudentene medlemsrett var både viktig og ikke minst på tide, men det nye vedtaket er ikke nok i seg selv.

Publisert

Etter flere år med diskusjoner ble det i mars endelig vedtatt at Samfundet skal åpnes for flere utdanningsinstitusjoner. Fram til nå har bare studenter ved universitet og høgskoler hatt medlemsrett på Samfundet, men med de nye vedtektene kan studenter ved alle utdanningsinstitusjoner tilknytta Studentsamskipnaden i Trondheim bli medlem.

I etterkant av vedtaket fortalte lederen i Studentrådet ved Norsk Fotofagskole Trondheim, Maria Størseth, at hun var storfornøyd med at de endelig fikk lov til å bli en ordentlig del av studentmiljøet i byen og at de nå slapp å stå på utsida. Størseth har et poeng, for en stor del av studentmiljøet i Trondheim er knytta opp mot Samfundet.

«Studentersamfundet skal være det naturlige samlingsstedet for studenter i Trondheim», står det i Samfundets formålsparagraf. Men er det sånn i dag? Det er ingen hemmelig at Samfundet har hatt en utfordring med å inkludere studenter som ikke tilhører NTNU.

LES MER DEBATT: Smitteværntiltakan på Gløshaugen krangle

Samfundet skal være et sted for alle studenter, men per nå kan det dessverre virke som om NTNU har monopol på studentmiljøet i byen. Bare 87 av BIs 1400 studenter, og så få som 19 av de 1400 studentene på DMMH er medlemmer på Samfundet. Dette utgjør mindre enn én prosent av Samfundets om lag 16 000 medlemmer. Sjansen for at fagskolestudenter nå vil havne i samme kategori er stor.

Som student ved DMMH har jeg selv opplevd skillet mellom NTNU og de andre utdanningsinstitusjonene i byen. I fadderperioden dro vi aldri på Samfundet og det ble heller aldri snakket om at vi hadde mulighet til å bli medlem eller søke verv der. Det er ikke rart at det er så få studenter utenfor NTNU som er medlem av Samfundet, når vi aldri blir introdusert for muligheten.

Jeg har også forståelse for at det kan sees på som viktigst å ha et godt forhold til NTNU-studentene, men som en av de største aktørene i Trondheims studentmiljø, har Samfundet et ansvar for å inkludere hele studentmassen. Vi kan ikke glemme at det er mange av studentene i Trondheim som ikke går på NTNU, og vi må arbeide for at det blir like naturlig for dem å dra på Samfundet, som det er for NTNU-studenter.

Når Samfundet sier de vil være et samlingssted for studentene i Trondheim, er det uakseptabelt at så mange studenter står utenfor. Det at fagskolene nå har fått medlemskap er et stort og viktig skritt i riktig retning, og forhåpentligvis kan det bidra til en holdningsendring, men det er fortsatt en lang vei å gå.

Powered by Labrador CMS