En introduksjon til frivilligheten

Er du ny i byen? Eller er du en studentveteran på jakt etter nye venner og eventyr? Studentfrivilligheten i Trondheim har noe å by på for alle og enhver.

Publisert Sist oppdatert

ISFiT

Hva: Den Internasjonale Studentfestivalen i Trondheim (ISFiT ) arrangeres annethvert år, neste gang i februar 2019, og regnes for å være den største tematiske studentfestivalen i verden. Hvem: Hver festival rekrutterer omtrent 400 frivillige i Trondheim. Gjennom en omfattende søkeprosess velges det videre ut 450 studenter fra over 100 land til å delta på selve festivalen. Hvorfor: Visjonen til ISFiT er å bidra til en bedre framtid for verdens ungdom. Hver festival har et overordnet tema som blir satt på dagsorden gjennom bl.a. workshops, debatter, og kulturelle arrangementer. Tema for ISFiT 2019 er migrasjon.

Når: Arrangeres 7.–17. februar 2019.

Opptak: 2. september. Se isfit.org for mer informasjon.

Linjeforeningene

Hva: Linjeforeningen for hvert studieprogram er krysningspunktet mellom det faglige og sosiale. Hvem: Linjeforeningene er hovedsakelig av studenter for studenter, men de har også ofte et godt samarbeid med sitt respektive institutt og faglærere. Hvorfor: Som ny student kan linjeforeningen være et nyttig orienteringsredskap. Ved å komme i kontakt med andre medstudenter både på langs og på tvers av årskull kan man tilegne seg både faglig kunnskap og nye venner.

Når: Drives hele studieåret.

Opptak: Fortløpende. Kontakt din linjeforening for mer konkret informasjon eller se ntnu.no/ student/studentorganisasjoner.

Les også: Hvem har den beste linjeforeningsavisa? Under Dusken vurderer «konkurransen».

NTNUI

Hva: NTNU Idrett (NTNUI) er NTNUs idrettsforening, og står for det sportslige tilbudet gjennom 61 grupper som driver med hver sin idrett eller aktivitet. Organisasjonen har et samlet tilbud på 70 aktiviteter. Hvem: NTNUI har ca. 13 000 medlemmer, med mange hundre som engasjerer seg på frivillig basis med administrativt arbeid. Hvorfor: NTNUI jobber for et sunt studiemiljø og har som mål å tilrettelegge trening for så mange som mulig. Videre skapes kameratskap og lagånd gjennom fysisk samvær og deltakelse i de ulike idrettslagene.

Når: Drives hele studieåret.

Opptak: NTNU/NTNUI + Sit-medlemsskap kan skaffes året rundt. Se ntnui.no for mer informasjon.

SAIH

Hva: Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) jobber med langsiktig bistand- og informasjonsarbeid for å fremme og forbedre utdanningsvillkår globalt. Hvem: SAIH i Norge drives hovedsakelig av frivillige aktivister. Alle som vil kan engasjere seg, uansett studiebakgrunn. Hvorfor: SAIH jobber å fremme retten til akademisk frihet. Gjennom høyere utdanning og opplæring kan flere unge mennesker delta og bidra til en mer samfunnskritisk debatt.

Når: Drives hele året.

Opptak: Fortløpende. Se saih.no/trondheim for mer informasjon.

Debatt: – Semesterets viktigste tiere

Samfundet

Hva: Studentersamfundet i Trondhjem er Norges nest eldste studentsamfunn. «Det runde røde» er en møteplass primært for byens studenter, men er også åpent for eksterne besøkende. Hvem: Det er ca. 1600 studenter som jobber frivillig for Samfundet. Vervene er fordelt utover 20 gjenger som hver har sine ansvarsområder for driften av huset. Hvorfor: Samfundet rommer riktignok mange mat- og underholdningstilbud, men den frivillige skare på huset er minst like imponerende. Her jobber alle med det de vil og kan, i en eneste stor symbiose på tvers av alder, kjønn og studiebakgrunn.

Når: Drives hele studieåret.

Opptak: Fra 14. august. Se samfundet.no for mer informasjon.

Se også: Erik Sande er Studentersamfundets nye leder

UKA

Hva: UKA er Norges eldste og lengste studentuke som arrangeres annethvert år, neste gang i oktober 2019. Som en kulturfestival tilbyr UKA et tre uker langt program bestående av revy, konserter, kurs, temafester, m.m. Hvem: UKAs ryggrad er de ca. 1700 frivillige som jobber iherdig for å skape en minneverdig kulturfestival. Hvorfor: Inntektene fra UKA går til drift av Studentersamfundet, som er økonomisk avhengig av festivalen. Utenom dette er det kulturelle insentivet viktig både for UKA og de besøkende.

Når: Arrangeres oktober 2019.

Opptak: Fortløpende i løpet av både høst- og vårsemesteret. Se uka.no for mer informasjon

Spire

Hva: Spire som organisasjon jobber for en bærekraftig og rettferdig verden gjennom miljøog utviklingsarbeid. Hvem: Spire består av et sentralledd og 10 lokallag. Spire er åpent for alle som er engasjert i miljø og utvikling, og jobber for å tilrettelegge for et tverrfaglig samarbeid innad i organisasjonen så vel som med eksterne politiske aktører. Hvorfor: Spire jobber aktivt for å skape et mer bærekraftig verdenssamfunn, både nå og i framtiden. Målet er å skape leveforhold som er fullverdig og godt innenfor naturens tålegrenser.

Når: Drives hele året.

Opptak: Fortløpende. Se spireorg.no for mer informasjon.

Start NTNU

Hva: Start NTNU er en frivillig studentorganisasjon som jobber for å fremme innovasjon og entreprenørskap blant NTNUs studenter. Hvem: Start består av ca. 60 studenter fra NTNUs campus innenfor mange ulike studieretninger. Hvorfor: Start NTNU jobber aktivt for å synliggjøre mulighetene som skapes ved å starte sin egen bedrift. Organisasjonen jobber tett med veiledningstjenesten Spark på NTNUs innovasjonskollektiv, Fram.

Når: Drives hele studieåret.

Opptak: Ved starten av hvert semester. Se startntnu.no for mer informasjon.

Frivillighetens veier er mange i Trondheim. Det finnes noe for alle, og dette er bare et lite utvalg av alle organisasjonene du kan engasjere deg i. Uansett hvor lite eller mye du kan fra før, nøl ikke med å utforske, for det er mye gøy som venter på deg.

Finn ditt frivillige verv på:

Trondheim.kommune.no/frivillighet

Frivillig.no

NTNU.no/student/studentorganisasjoner