Språkkafé: Sunniva Skurtveit (t.v.) og Baseba Sium i Norsk Start samarbeider med Samfundet og arrangerer i høst språkkaféer på Edgar.
Språkkafé: Sunniva Skurtveit (t.v.) og Baseba Sium i Norsk Start samarbeider med Samfundet og arrangerer i høst språkkaféer på Edgar.

En studiehverdag med mening

Mulighetene er mange for deg som ønsker å gjøre noe mer ut av studietiden.

Publisert Sist oppdatert

Redd Barna

Redd Barna er en barnerettighets-organisasjon med hovedfokus på barns rettigheter, både nasjonalt og internasjonalt. Regionsrådgivere for Redd Barna Region Midt, Gyrid Prytz Slettemoen og Mira Mariella Fiskum Myhr, opplyser at de jobber på flere nivåer, men at det er den direkte kontakten med barn som er hovedprioriteten.

– De frivillige arrangerer ulike aktiviteter med forskjellige grupper barn. Noen av disse gruppene er blant annet barn i flyktningfamilier og barn fra lavinntektsfamilier, opplyser Myhr. Hun legger til at barnekonvensjonen er retningsgivende for alt de holder på med.

Les også: Trenger vi humanistene?

Frivillige har samtidig stor påvirk-ning innad i organisasjonen, og kan blant annet være med på å planlegge hva som skal gjøres i de ulike gruppene.

Studentene André Flakke og Madeleine Engø synes det er både spennende og sosialt å jobbe frivillig.
Studentene André Flakke og Madeleine Engø synes det er både spennende og sosialt å jobbe frivillig.

– Vi har aktiviteter som kino og bowling, men også det som ikke koster noe, som å gå en tur i skogen, forteller Slettemoen.

Her tas alle frivillige imot med åpne armer, og det er også et ønske om å få med flere studenter. Gevinsten er stor for den frivillige og det kan være en fin mulighet for å bygge et sosialt nettverk, særlig hvis man er ny student i Trondheim og har lyst til å bli kjent med flere i byen.

– I Redd Barna møtes mange positive mennesker og planlegger aktiviteter sammen. Samtidig som man får gode møter med barn, forteller Myhr, som selv var frivillig som student.

– Det kan være litt ork når man er sliten og egentlig ikke har lyst til å gjøre noe som helst, men gevinsten er større hvis du kommer deg over dørstokkmila. Det er svært givende, og man går alltid hjem med mer energi enn når man dro hjemmefra, utdyper hun. Som frivillig får man mye nyttig erfaring, som kan være en fin ting å ta med seg videre i livet, særlig hvis man ønsker å jobbe med barn. Det er også mulig å ta på seg mer ansvar hvis en ønsker det.

– Gjennom et lederverv er du mer i kontakt med de frivillige og holder litt i trådene. Noe som kan være veldig bra dersom du ønsker den type arbeidserfaring. Det ser jo heller ikke så aller verst ut på CVen, forteller Slettemoen.

Terskelen for å være med er lav og den eneste forventningen er at den frivillige setter av minst èn dag i måneden. Noe som kan la seg kombinere med en travel studenttilværelse

Norsk Start

– Norsk Start Trondheim er en fri-villig studentorganisasjon som har et mål om å få et mer inkluderende samfunn for Trondheim. Vi ønsker å skape en plattform der tidligere flykt-ninger som er bosatt i Trondheim kan møte jevnaldrende studenter og utvide sin sosiale horisont, forteller rekrut-teringsansvarlig, Sunniva Skurtveit.

Norsk Start arrangerer en rekke sosiale aktiviteter, hvor en av dem er språkkafé. Det er et lavterskeltilbud hvor det blir lagt til rette for samtalemøter mellom en student og en flyktning. Sosialansvarlig, Baseba Sium, opplever at begge parter får mye ut av det, og poengterer at det er den uformelle og hyggelige samtalen som er i fokus.

– Det er som å møte en venn på kafé, forklarer Sium.

I et stadig mer flerkulturelt samfunn, er det desto viktigere å bidra til inklu-dering slik at ingen blir stående utenfor samfunnet. Sium trekker fram språk-kafeér som en fin måte å komme inn i det norske samfunnet på.

– Personer med flyktningbakgrunn lærer ting som ingen forteller deg når du flytter til et nytt land med en annen kultur. Under en-til-en-samtaler er terskelen for å spørre om sosiale koder, for eksempel hvordan man skal oppføre seg på bussen uten å bli sett rart på, lavere enn når man kanskje sitter i store grupper på andre språkkafeér, utdyper Skurtveit.

Sium og Skurtveit enes om at kon-septet med frivillighet er en bra ting, og at de frivillige får stort utbytte av å bli med.

– Det er lite tidkrevende, da det bare tar en time i uka, og gevinsten ved å delta er stor, forteller Sium.

– Det er høydepunktet i hele uka. Det er tirsdagen jeg ser fram til.

Kirkens Bymisjon

Med rundt 900 frivillige og 22 ulike virksomheter og prosjekter er Kirkens Bymisjon til stede for mennesker som trenger det i Trondheim og resten av Norge. Visjonen er at alle skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Administrativ leder for Kirkens By-misjon Trondheim, Arild Fehn, mener at frivillig innsats har en stor verdi for fellesskapet og for den enkelte.

– Deltagelse styrker opplevelsen av mening og verdi, det bygger nettverk og gjør at avstanden mellom oss blir mindre. Å være frivillig kan innebære mye forskjellig, men det viktigste bi-draget er ofte at man er tilstede, deler et måltid, slår av en prat eller lytter til en annens historie. Kirkens Bymisjon tilbyr opp-læring, oppfølging og spennende oppgaver innenfor flere virksomheter og for ulike målgrupper, forteller Fehn.

Det er samtidig et stort mangfold i arbeid og aktivitet, noe de frivillige gjenspeiler. Det er både unge og eldre som ønsker å engasjere seg. Dette skaper mange spennende møter og samtaler på tvers av alder, bakgrunn, kultur og religion. Det er på mange måter positivt å engasjere seg i frivillig arbeid. Også for studenter.

– Som frivillig i Kirkens Bymisjon får man kurs og opplæring og muligheten til å møte mennesker man kanskje ellers ikke ville møtt. Mange studenter opplever også at det frivillige arbeidet er meningsfylt og relevant for det de studerer, noe som gir vedkommende unik og verdifull kompetanse på vei inn i yrkeslivet, forteller Fehn.

Les også: Trondheim Pride: Vi feirer, flagrer og kjemper.

De frivillige studentene

Dusken tok en prat med to studenter som er frivillige i Kirkens Bymisjon, på hvert sitt område. André Flakke tar en mastergrad i industriell matematikk og går frivillig som Natteravn. Han synes det er fin opplevelse å være en av de få som går edru på byen.

– Du er mer på vakt og observerer ting som andre kanskje ikke ser. Vi har ingen autoritet til å fysisk gripe inn, men vi kan bryte inn i konflikter og bruke megling som virkemiddel. Som natteravn får du lov til å bry deg og hjelpe til i situasjoner der det trengs, forklarer Flakke.

– Det hender at edru menn står utenfor barer og venter på berusa kvinner. Ofte for å spørre om de vil bli med hjem. Natteravnen kan da gå bort og få henne til å tenke seg om en ekstra gang.

Han forklarer at det er gode muligheter for studenter, og at det heller ikke er noen opptakskrav for å bli med. Det går heller ikke ut over noe annet enn at du kanskje ofrer en kveld på byen i måneden. Selv synes han det er hyggelig å gjøre noe annerledes og sosialt ved siden av studiene, samtidig som han blir mer kjent i byen.

– En liten bonus er at du får gratis mat og god trening, avslutter Flakke.

Madeleine Engø tar en mastergrad i rådgivning og jobber som frivillig i Kirkens SOS, som er en døgnåpen krisetjeneste på telefon og internett (chat). Engø har jobbet der i fire år og synes at det er et veldig fint verv å ha ved siden av studiene.

– Det gir noe mer enn en deltidsjobb. Du får et helt annet type ansvar, du møter likesinnede folk som ønsker å gjøre det samme og du gjennomgår en ekstrem personlig utvikling, forklarer Engø. Hun legger til at at de frivillige også blir tett fulgt opp og godt ivaretatt.

Det er folk i alle aldre som kontakter Kirkens SOS, både unge og eldre. Hvilke utfordringer folk har i livet sitt, varier også veldig, og kan være alt fra mobbing og ensomhet til suicidale tanker.

– Vi er ikke fagpersoner og vi driver ikke med noe form for behandling. Vi skal bare være medmennesker, og se, støtte, styrke og være der i en tung stund. For mange er det det som skal til for å få en bedre hverdag, forklarer Engø.

Hun sier at det i mange tilfeller handler mye om at du kan snakke med en anonym person og få bekreftet at du er bra nok som du er. Selv pleier Engø å sitte igjen med mange følelser etter en vakt. Det som oftest går igjen er følelsen av nestekjærlighet. Det eneste som forventes er at man tar to vakter i måneden - hvorav én er en nattevakt til kl. 02.30. For å bli med i Kirkens SOS må du ha fylt 20 år og du må igjennom et kurs på 40 timer før du kan jobbe som frivillig.

–Det er veldig spennende og sosialt, samtidig som man får mye faglig påfyll, forklarer Engø. Hun legger til at hun aldri hadde følt seg klar for å ta telefonene før hun hadde tatt kurset.

Det er også flere virksomheter hvor studenter kan engasjere seg. Alt fra å følge opp barnefamilier, ungdom i aktivitet og leksehjelp, kirkevert i Vår Frue - åpen kirke m.fl. Du har mange muligheter om du vil engasjere deg i frivilligheten. Alt fra å hjelpe ungdom med lekser til å være kirkevert. Sjekk ut frivillig.no for å se alle tilbudene i Trondheim.