Fradrag og skattefordeler som student

Alt du, som student, trenger å vite om årets skattemelding.

Publisert Sist oppdatert

For mange studenter uten deltidsjobb ligger selvangivelsen gjemt langt bak i hjernebarken, men det kan ha uheldige konsekvenser. Det er lett å tenke at selvangivelsen er god fisk, men mesteparten av opplysningene går gjennom tredjeparter slik som bank og arbeidsgivere, sameie, barnehage osv. så Skatteetaten oppfordrer alle til å forsikre seg at det ikke mangler noen opplysninger. Som student har man nemlig rett på fradrag.

Skattemeldingene er individuelle og det kan det finnes flere særegne fradrag avhengig av livssituasjon, men her kan fradragsveileder til Skatteetaten hjelpe med å finne fram.

Hva er egentlig skattemeldingen?

Skattemeldingen, eller selvangivelsen som det engang het, er det dokumentet der alle inntekter du har hatt i løpet av året samles. Her blir det vurdert om du skal betale mer, eller få fradrag av den skatten du har utbetalt i løpet av det foregående året. Hvis du lurer på om du får tilbake på skatten er det bare å se etter «foreløpig beregnet skatt til gode (uten renter)» på siste side av angivelsen.
Dersom det står at du har «restskatt» er det skatt som må betales, populært kalt en baksmell. Ifølge Skatteetatens nettsider er en vanlig grunn til at man får restskatt er at man har oppgitt et lavere beløp på skattekortet enn hva man har hatt som inntekt. Andre grunner kan være endringer i livssituasjonen, at arbeidsgiver har trukket feil skatteprosent, eller feil i skattemeldingen.

Lønn og annen inntekt

Det første man bør sjekke på skattemeldingen er at du har riktig inntekt. Denne posten inkluderer alle lønnsinntekter. Hvis ikke man fører opp alle inntektene man har hatt i løpet av året risikerer man å måtte betale tilleggsskatt. Skatt på arveavgift og gaver fra foreldre ble fjernet i 2014, men skal føres opp hvis beløpet overstiger 100 000.

Utdanning

Som student har man rett til fradrag for kostnader direkte knyttet til utdanningen. Alle utgiftene er allerede i det som kalles minstefradraget, men hvis utdanningsutgiftene har vært større enn minstefradraget, går det an å velge fradrag for faktiske utgifter i stedet.

Pendling

Det er mulig å få reisefradrag hvis du bor langt fra fra jobb, og er nødt til å pendle. I tillegg finnes det egne krav for fradrag på kost, losji og reiser dersom man pendler. Det gjelder hvis man jobber borte og pendler til hjemstedsadressen minst hver 3. uke dersom man er over 22 år, og hver 6. uke hvis man er 21 år eller yngre. For eksempel, hvis man har folkeregistret adresse i Trondheim, men har sommerjobb i en annen by og bor hos foreldrene sine, kan man ha rett på et kost- og reisefradrag.

Hvis man skal endre noe på skattemeldingen er den nødt til å endres og sendes inn før 30. april, men om alt stemmer blir meldingen godkjent automatisk om du ikke melder endring.