Ikke drikkepress, kun ren fest

Fest, fyll og fadderuke er ofte ord som forbindes med hverandre. Hvordan er det da for dem som ikke drikker?

Publisert Sist oppdatert

Ifølge en undersøkelse fra Vinmonopolet er alkoholforbruket blant studenter generelt høyt. I fadderuka er det ekstremt. Mange har i flere år uttrykt et ønske om at fadderuka skal omhandle mindre alkohol. Derimot ser ikke studentene ut til å slippe taket på to uker med hard festing helt enda. Vi har sett på hvordan det er for de edru studentene å ha fadderuke.

Valgfrie faddergupper

Siren Hansen var med på fadderuken til linjeforeningen Panoptikon, og har holdt seg unna alkohol i fadderuka.
Siren Hansen var med på fadderuken til linjeforeningen Panoptikon, og har holdt seg unna alkohol i fadderuka.

Nabla, linjeforeningen for fysikk og matte, har selv tatt flere steg for å bedre tilbudet for dem som ikke ønsker å ha så mye fokus på alkohol i fadderuka. Faddersjef Magnus Wølneberg forklarer at de først begynte å ta tak i saken etter et møte med Studentrådet og en gjennomgang av Shot-undersøkelsen.

Andrea Eliassen har selv vært med å planlegge fadderuken til Leviathan, og sier det ofte er alkohol involvert i kveldene.
Andrea Eliassen har selv vært med å planlegge fadderuken til Leviathan, og sier det ofte er alkohol involvert i kveldene.

– Undersøkelsen viste jo at mange studenter synes at det blir for mye alkohol, sier Wølneberg.

Valgfrie faddergrupper ble løsningen. Alle faddergruppene introduserte seg selv i begynnelsen av fadderperioden, og de første to arrangementene handlet om å mingle og bli kjent. Deretter valgte fadderbarna gruppe ved å sette opp en prioriteringsliste.

– Vi laget et dataprogram for å fordele alle fadderbarna utover fadderguppene. Det var kun ni som fikk andrevalget sitt. Resten fikk førstevalget, forklarer Wølneberg.

Ønsket var at man alltid skulle ha et alkoholfritt tilbud. Det ble sørget for at de forskjellige faddergruppene hadde ulikt nivå av fokus på alkohol. En fadderguppe var nesten helt fri for alkohol, mens to til tre grupper hadde en moderat mengde fokus på alkohol. Resten var vanlige.

– Det var en stor mengde som hadde lyst til å være i den faddergruppen der det var minst fokus på alkohol, så det kunne sikkert ha vært to faddergrupper, innrømmer Wølneberg.

– Nordmenn er så sosialt tilbakestående, at vi nesten må ha litt alkohol innabords for åpne oss for hverandre.

Fravær av drikkepress

Vilde Vraalstad var fadder på gruppen med minst alkohol. Hun og et av hennes fadderbarn, Mari Amalie Rosmer-Hovland, er begge enige om at fokuset på å bli kjent styrkes ved at ingen føler på et press til å drikke alkohol.

– Det er kanskje lettere å få god kontakt når man tar det litt rolig og koser seg, sier Rosmer-Hovland.

Hun trekker også fram at i en gruppe med mange festglade mennesker, kan en som ikke ønsker å drikke føle seg som en belastning for gruppen, og dermed gi etter for press og dermed få en negativ opplevelse. Da er det fint at flertallet i denne fadderguppen ikke drikker.

– Vi håper vi kan fange opp de som ellers hadde droppet ut, sier Vraalstad. Vraalstad mener at valgfrie faddergupper er mer positivt enn negativt, men innrømmer at det er uheldig at man ofte blir stemplet ut ifra hvilken fadderuppe man er fra.

Avhengig av alkohol

Siren Hansen har vært med på fadderuken til linjeforeningen Panoptikon. Selv om hun ikke er avholds, har hun på grunn av sykdom ikke drukket i perioden. Hun er lei av at nesten alle arrangementene skal handle om alkohol.

– Vi har hatt noen alkoholfrie arrangementer, fadderne har vært veldig klare på at det ikke skal være drikkepress. På en annen side har det stort sett vært fester og vors, sier Hansen.

Hun har også møtt andre som kunne tenkt seg flere alternativer til alkoholfokuserte arrangementer i fadderuka. De endte dermed opp med å lage planer seg i mellom som ikke var alkoholbaserte.

– Alt var liksom bare vors. Det blir veldig ensidig, sier Hansen.

Derimot kjente hun aldri på drikkepress, men hun innrømmer at det selvfølgelig hadde vært enklere om hun hadde drukket. Hun tror det handler mye om at man som fadderbarn har visse forventninger til fadderuka om at det skal være mye fyll. Hansen trekker også fram hvordan man ofte faller utenfor om man ikke er med på alt i fadderuka, og at det er et press på være med på det samme som alle andre.

– Man er redd for å havne utenfor, sier hun. Hun skulle ønske at flere av arrangementene ikke la opp til rølpefylla, men forstår at mange kan føle på at det er enklere å bli kjent med litt alkohol i kroppen.

– Nordmenn er så sosialt tilbakestående, at vi nesten må ha litt alkohol innabords for åpne oss for hverandre, sier hun litt oppgitt.

Er du nerd?

Programvareverkstedet (PVV), er en uavhengig studentorganisasjon for alle som er interessert i data og alle andre ting du kan knytte opp mot ordet nerd. De holder kurs, men er i hovedsak en sosial organisasjon. I år, i likhet med i fjor, har de holdt en alternativ fadderuke for nerder, både med flere brettspillkvelder, rebusløp, quiz, bowling og animekveld.

De fleste av medlemmene blir rekruttert gjennom medlemmer som allerede er med. Derimot er også en del rekruttert på stand og gjennom lappene som er hengt opp i gangene på Stripa.

– Det er flere som ønsker å delta i fadderuka fordi de har hørt at vi har et alkoholfritt opplegg, og at de kanskje ikke har følt seg så hjemme i linjeforeningen, sier styremedlem Sondre Haugen Elgaaen i PVV.

Elgaaen forklarer at de har lyst til å være et alternativ, enten som en pause fra alkohol og festingen ellers i fadderuka eller for de som ønsker å bli med på alle arrangementene.

– Vi har fått mange positive tilbakemeldinger, særlig på brettspillkvelden, sier Elgaaen.

Festglad uten alkohol

Andrea Eliassen har hatt en helt annerledes opplevelse av fadderuken. Hun drikker ikke fordi hun selv mener at hun ikke har behov for det og har vært igjennom to fadderperioder uten å drikke, både som fadderbarn og nå fadder. Hun sitter i linjeforeningsstyret til Leviathan og har hatt ansvar for å arrangere fadderuka i år. Hun mener at for henne har fadderuka vært akkurat slik den hadde vært om hun hadde drukket.

– Jeg har aldri hatt noe problem med å være avholds, selv om jeg liker å være med på alt som skjer. Det har heller aldri vært noe problem for de andre fadderne eller de andre i faddergruppa at jeg ikke drikker, forklarer hun.

For Eliassen er det å være edru slik det alltid har vært, men hun tror hun har vært heldig med de miljøene hun har vært i, og hun tror at det å føle på drikkepress er veldig individuelt.

– Jeg har vært i et miljø der det aldri har blitt satt spørsmål ved at jeg ikke drikker, og jeg har aldri vært utestengt av den grunn, sier Eliassen.

– Jeg er veldig opptatt av at det skal komme fram at det å være edru ikke trenger å bety at man ikke kan være med på alt.

Positiv utvikling

Eliassen har selv vært med å sette opp planen for fadderuken til Leviathan, og har hatt mye å si for hvilke aktiviteter de har hatt. Flere av arrangementene, i hvert fall på dagen, har vært alkoholfrie. Hun innrømmer derimot at kveldene ofte inneholder en del alkohol, ofte fordi fadderbarna ønsker det selv. Hun trekker fram at fadderbarna har vært flinke til å møte opp på de alkoholfrie arrangementene også.

– Fadderuka assosieres ofte med alkohol, men jeg tror også at de aller fleste aksepterer det at man også skal bli kjent utenfor baren, sier hun.

Fadderbarna har gitt gode tilbakemeldinger på opplegget, hvor fordelingen mellom arrangementer med og uten alkohol har vært 60/40. De har også vært opptatte av at arrangementene ikke utelukkende skal legge opp til å drikke.

– Jeg føler at det har vært en positiv endring i linjeforeningen vår, sier Eliassen.

Det at årets fadderuke har såpass lite fokus på alkohol har mye å gjøre med kritikken de fikk i fjor. Da fikk de kritikk for å ha for mye fokus på alkohol.

– Jeg er veldig opptatt av at det skal komme fram at det å være edru ikke trenger å bety at man ikke kan være med på alt, sier hun.

Det er noe hun føler de absolutt har lykkes med.