Slik stemmer du

9. september er det lokal- og fylkestingsvalg over hele landet. Slik går du fram for å bruke stemmeretten din.

Publisert Sist oppdatert

Alle som har stemmerett får tilsendt et valgkort fra sin kommune. På valgkortet finner du informasjon om åpningstider og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det går raskere for deg å stemme dersom du har det med. Husk uansett å ta med gyldig legitimasjon!

Hjemkommune vil si den kommunen der du ifølge folkeregisteret var bosatt 30. juni i år. Det vil si at folkeregisteret må ha mottatt flyttemelding fra deg senest 30. juni for at du skal få stemme i kommunen du har flyttet til.

Du kan forhåndsstemme i alle landets kommuner fra 12. august til 6. september. På valgdagen 9. september kan du kun stemme i din hjemkommune. Det vil si at om du ikke er folkeregistrert i Trondheim, så bør du forhåndsstemme.

Du kan for eksempel forhåndsstemme på Øya Helsehus, på Dragvoll eller på Realfagsbiblioteket på Gløshaugen.

Alle som er folkeregistrert i Norge og født i 2001 eller tidligere har stemmerett. Ved lokalvalg har også utenlandske statsborgere stemmerett dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Statsborgere fra et annet nordisk land som har blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret har også stemmerett.

Stemmeseddelen til kommunestyrevalget er rosa. Dersom du ikke er enig i rekkefølgen på lista kan du gjøre endringer. Ved kommunestyrevalg kan du gi personstemmer til andre personer på lista. Kandidatene som da har fått flest personstemmer til sammen blir valgt.

På noen stemmesedler kan du se at de øverste kandidatenes navn står i fet skrift. Det betyr at partiene har kumulert kandidater - altså at disse kandidatene får et stemmetillegg.

Du kan også gi såkalte «slengere». Da fører du opp kandidater fra et annet parti eller liste som du ønsker å gi en personstemme til. Dersom du fører opp slengere vil partiet du stemmer på tape tilsvarende antall listestemmer.

Stemmeseddelen til fylkestingsvalget er blå. Også ved dette valget kan du gjøre endringer på listen og gi personstemmer, men du kan ikke gi slengere ved fylkestingsvalget.

Du kan også stemme blankt. De blanke stemmene teller ikke ved opptelling, men de registreres i valgstatistikken.