Tette doer, svidd mat og nach hver natt

Hva kan man gjøre når man bor med kjipe romkamerater?

Publisert Sist oppdatert

Under Dusken har fått leserhistorier fra flere studenter som har opplevd svært kjipe romkamerater. Disse kan du lese her. Vi har snakket med advokat Snorre Kristiansen som forteller hvilke rettigheter man egentlig har.

Hvilket ansvar har utleier når det kommer til romkamerater som er vanskelige?

Dersom hver leietaker har en selvstendig kontrakt med huseier og én av romkameratene bryter ordensreglene jevnt og trutt, så vil utleier ha et ansvar for å reagere overfor denne romkameraten.

I noen tilfeller så er det slik at én av romkameratene har en leieavtale med huseier for f.eks fire rom, så framleier denne personen igjen til romkameratene sine. Da er det den som har avtalen med huseier som igjen er å regne som utleier til romkameratene. Da har denne personen muligheten til å reagere overfor romkamerater som opptrer «vanskelig».

Les også: Hvordan unngå økonomiske konflikter med huseier.

Hvilke tiltak kan man foreta for å bedre en situasjon hvor man ikke vil bo med en person lenger?

Det naturlige vil jo alltid være å snakke sammen og få bedret boforholdet. Rent rettslig sett så er det andre tiltak man kan ta for å ikke bo sammen med en romkamerat lenger. Man kan f.eks se om husleieavtalen gir grunnlag for at man kan si opp raskt og finne seg et nytt sted og bo. Alternativt kan man kontakte huseier for en prat om situasjonen.

Hvis man bor med en romkamerat som oppleves som så fæl at man ikke vil bo med personen lenger, kan utleier kaste ut personen som skaper problemene?

Det kommer veldig an på. Det som én kan oppleve som fælt er ikke nødvendigvis brudd på husleiekontrakten eller husleielovens regler. Men dersom én av kollektivets romkamerater konsekvent bryter med husleieavtalen og ordensreglene så kan utleier selvfølgelig si opp avtalen. Dette blir en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Hvis utleier ikke tilbyr hjelp i slike situasjoner, hvem kan man kontakte?

Dersom en av romkameratene opptrer slik at de andre romkameratene ikke klarer å bo med han/hun lenger så har huseier et ansvar for å gjøre noe. Hvis ikke kommer huseier raskt på feil side av leiekontrakten. Dersom huseier aksepterer hva som helst så vil det kunne være grunnlag for å si opp husleieavtalen selv, kreve avslag i leie etc.. Man kan nok aldri kreve at huseier kaster ut noen andre. Det mangler man lovgrunnlag for. Det man imidlertid kan gjøre dersom huseier ikke tilbyr hjelp er å kontakte advokat, si opp leieavtalen, og eller gå til husleietvistutvalget. Hvilke muligheter man har i slike «tvister» kan også være regulert i den enkelte avtalen så det kan være greit å sjekke der først.

Kan man kreve kompensasjon for boforhold hvor man bor under særdeles dårlige forhold: Ting blir stjålet, ødelagt osv?

Ja det vil man kunne gjøre. Dersom noen ødelegger en gjenstand som du eier, f.eks en TV, så vil du jo kunne kreve erstatning basert på alminnelig ulovfestet skyldansvar. Den som er ansvarlig for skaden blir erstatningsansvarlig. Dersom det er noen som begår tyveri, så er det selvfølgelig anmeldelse og oppfølging gjennom politiet som er den naturlige veien å gå. Huseier vil neppe kunne holdes ansvarlig for at en av leietakerne handler kriminelt, men det vil jo være desto større grunn til at huseier sørger for å kvitte seg med en leietaker som stjeler fra andre leietakere i kollektivet.

Generelle merknader:
Hver enkelt leiekontrakt kan være forskjellige slik at hvilke muligheter man har kan være forskjellige. Dersom kontraktene ikke sier noe om mulighetene man har, er det husleieloven som forteller hvilke rettigheter man har ved mislighold.

Det er en lovbestemt plikt for utleier å sørge for ro og orden i leieperioden jf husleielovens § 5-2. Dersom en utleier ikke overholder denne plikten kan det gi grunnlag for at leietaker(ne) kan kreve retting, prisavslag i leia, erstatning jf. husleielovens § 5-7og i de verste tilfellene oppsigelse av avtalen.

Det må vurderes konkret i hvert tilfelle. Dette er i og for seg rammene man har å forholde seg til.