Åpner campus og treningssenter

Tirsdag ble en ny midlertidig forskrift om smitteverntiltak vedtatt. Kommunen opphever tiltak ved utdanningsinstitusjoner og idrettsaktiviteter for de over 20 år.

Publisert Sist oppdatert

I dag kom Trondheim Kommune med en ny midlertidig forskrift om smitteverntiltak. Forskriften skal erstatte forskriften vedtatt 10. Februar og varer i utgangspunktet til og med 3. mars.

Formannskapet vedtar å videreføre:
● Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde en meters avstand
● Bruk av munnbind på kollektivreiser
● Bruk av munnbind i drosje og registrering av alle reisende
● Bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester etc
● Bruk av munnbind i butikker/ kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter
● Registrering av alle kunder på serveringssteder

Formannskapet vedtar å ikke videreføre:
● Stenging av virksomheter
● Påbud om hjemmekontor
● Skjenkestopp fra kl 22:00
● Tiltak ved utdannings og opplæringsvirksomheter
● Stans av idrettsaktiviteter for voksne 20 år og eldre
● Stans av fritidsaktiviteter for voksne 20 år og eldre
● Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/ skole/ barnehage til 10 personer per husstand

Formannskapet kommer også med anbefaling om å:
● Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/ skole/ barnehage til 10 personer per husstand
● Bruk av hjemmekontor der hvor det er hensiktsmessig ut fra arbeidets art

Foreskriftene gjelder fra kl. 16:00 tirsdag 16. februar.

Lytter til studentene

I tillegg til det originale forslaget fremmet Julie Ingstad Hole (Ap) et tilleggsforslag er basert på uttalelser fra studentene og Trondheim Studentråd, som ble enstemmig vedtatt i formannskapet. Tilleggsforslaget ble fremmet på vegne av Ap, SV, MDG og SP:

"Årets studiebarometer viser at studentene under koronapandemien har blitt mindre motiverte og flere er ensomme. Når smitten er lav må studenter få slippe inn på lesesalene. Kommunen bør derfor i fremtidige forskrifter ha høy terskel for å innføre stenging av campusarealer. Kommunedirektøren bes gå i dialog med NTNU, SiT, Velferdstinget, Studentersamfundet og andre aktuelle om å utarbeide en egen smittevernveileder for studentene. Det må spesielt beskrives med tanke på de som bor i store kollektiv."

Hole fortalte at studiebarometeret tydelig viste at motivasjonen blant studentene er kraftig redusert, og at flere sier de er ensomme.

– Disse forslagene kommer fra studentene selv i dag og jeg synes det er helt riktig at vi som formannskap også følger opp det ønske de har, sa Hole under møtet.

– All honnør til studentorganisasjonene

Leder Vegard Frøseth Fenes (Sp) for Trondheim Studentråd i Bystyret er svært fornøyd med at uttalelsene fører til endring for byens studenter.

<span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">GLAD: </span>Vegard Frøseth Fenes (Sp) er fornøyd med vedtakene som er gjort i dag.
GLAD: Vegard Frøseth Fenes (Sp) er fornøyd med vedtakene som er gjort i dag.

– I dag har formannskapet gjort gode vedtak på vegne av byens studenter, og som leder i Trondheim Studentråd er jeg glad for at man åpner opp for bruk av campus og lesesaler igjen, sier Fenes.

Fenes forteller at smitteveilederen skal utformes i dialog med institusjonene og studentorganisasjonene. Ved å lage en egen veileder for studentene håper han de kan unngå usikkerheten som mange studenter har kjent på fram til nå.

– Disse forslagene er basert på innspill direkte fra studentene i Velferdstinget, Studentdemokratiet, Samfundet og NTNUI. Som rådsleder er jeg derfor svært fornøyd med at uttalelsene fører til endring for byens studenter. Men all honnør går virkelig til studentorganisasjonene i byen som har reist denne viktige debatten før dagens formannskap, avslutter Fenes.