Apper kan revolusjonere undervisningen

NTNU-studentene Nadeem Qureshi og Kristian Trandem mener Sembly kan løse kommunikasjonsproblemet i forelesningene. Andre er skeptiske til å se på apper som løsningen.

Publisert Sist oppdatert

Sembly, tidligere Ique, er navnet på den nye web-appen for bruk i forelesning. Allerede i 2014 ble appen testet av 100 medisinstudenter på NTNU. Siden den gang har appen utviklet seg som et pedagogisk verktøy for alle nivå i utdanningssystemet. Appen gir foreleseren mulighet til å forbedre framtidige timer, samtidig som at studentene kan stille spørsmål direkte i timen og varsle når en faller av. Daglig leder Nadeem Qureshi og produktutvikler Kristian Trandem er to av NTNU-gründerne bak appen.

For den sjenerte student

– Ideen om Sembly kom til meg allerede under en forelesning på medisinstudiet i april 2013. En gnist ble utløst da jeg observerte alle studentene som gikk ned til foreleseren etter timen, framfor å rekke opp hånda og spørre underveis, forteller Qureshi.

Sembly skal løse flaskehalsene i forelesningen ved å skape økt kommunikasjon og samtidighet. Appen skal være enkel å bruke for både foreleser og student.

– Sembly skal brukes for undervisningen sin del og ikke for underholdning. Appen er derfor svært lett å bruke, og alt innholdet blir semi-anonymt. På den måten tør alle å stille og besvare spørsmål, sier Qureshi og Trandem.

Utvikling av appen foregår i dialog med lærere og professorer som bruker Sembly, og skiller seg slik ut fra andre web-apper.

– Brukersnittet er stort, noe som gjør at hver enkelt professor kan skreddersy appen til sitt formål. En kan legge til spørsmål med svaralternativer, ha åpne diskusjonsspørsmål, la studentene diskutere og få tilbakemeldinger på timen. I tillegg har vi funksjoner som gjør at foreleseren kan varsles om noen faller av, forteller Qureshi og Trandem.

En annen funksjon som gjør appen spesiell, er at Sembly kan kobles opp mot timeplanen på NTNU. Undervisningstimen kan lagres og tas opp igjen på et senere tidspunkt for å forbedre timen. Skaperne av appen tror dette er framtiden for universitetet.

Skeptisk til web-apper

Sembly er ikke den eneste web-appen for undervisning som er i utvikling. Selv om utviklingen har vært stor, er ikke alle enige i at apper er løsningen. Professor i sosiologi Arne Krokan ved NTNU ønsker å avskaffe forelesninger.

– Apper rokker ikke ved de tradisjonelle rammene i undervisningsformen, som for lengst er utdatert. Studentene gjenforteller det foreleser ønsker studenten skal kunne, men setter ikke kunnskapen i praksis, sier Krokan.

Førsteamanuensis i pedagogikk Daniel Schofield framhever foreleserens ansvar gjennom regi. Det må ligge en hensikt i det å bruke pedagogiske verktøy.

– Jeg har ingen tro på noen hurtigløsning, at enkelttjenester skal føre fram til konkret læring eller gi direkte motivasjon. Det jeg har tro på, er at mange apper og digitale læremidler kan berike forelesninger og skoletimer om de brukes smart, forteller han.

Studentene lærer mer

En pådriver for bruken av Sembly på universitetet er avdelingsingeniør Daniel Ali. Som prosjektkoordinator for Virtuelle kjemiske rom (VKR) ledet av Fakultetet for naturvitenskap og teknologi, har han tatt i bruk og videreformidlet Sembly som et pedagogisk verktøy for forelesere høsten 2016.

Andre apper som er å finne på markedet er blant annet Kahoot, SRS og Todaysmeet. Professor i sosiologi og statsvitenskap Johan Fredrik Rye er blant dem som har brukt slike verktøy i større undervisningsemner.

– Teknologiske verktøy som dette funker bra hvis de brukes med en klar pedagogisk tanke. Studentene er positive og melder tilbake at de lærer mer, sier Rye.