Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.

Hvem står bak pensum og pensumpris?

Prisen på pensum, i tillegg til hva som merkes som obligatorisk eller nødvendig litteratur varierer fra fag til fag.

Publisert Sist oppdatert

Forelesere bestemmer i stor grad ikke bare hva som er pensum, men også hvor mye de tilgjengeliggjør nyttige ressurser uten kostnad. Noen forelesere legger ut såpass mye at det ikke er nødvendig med en pensumbok, mens innen andre fag må en kjøpe pensumbøker da de er nesten helt nødvendig for å bestå faget.

– Prisene settes på bakgrunn av mange ulike elementer der innkjøpspris og prissammenligninger er to av dem. På utenlandske bøker er selvsagt valutakursutviklingen svært viktig, påpeker butikkleder Karianne Sæter ved Akademika.

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.

Av og til kan eldre utgaver lønne seg. Ofte har de en lavere pris enn de nyeste utgavene, og inneholder mye av den samme informasjonen.

– Nye norske bøker har fast pris i en periode og da har man ikke lov å gi rabatter. Eldre norske bøker og importerte bøker har forhandler anledning til å rabattere, informerer Sæter.

Tilgjengelige gratisressurser

De som rammes hardest er lavere trinn, spesielt førsteårsstudenter. De har ofte ikke tilegnet seg like mye informasjon om billigere eller gratis alternativer som å låne pensumbøker fra biblioteket, eller nettressurser som ofte er gratis.

Akademikas pensumbok-pakker er et annet vanlig forhandlertiltak som kan være billigere enn å kjøpe bøkene hver for seg. Pensumbok-pakker er billigere om alle bøkene i bokpakken er tilnærmet nødvendige å tilegne seg for å bestå emner. Om bare noen av bøkene er nødvendige, kan andre alternativer være billigere.

– Det vanligste for pensumbok-pakker er at Akademikas fagansvarlige konfererer med foreleser om dette. Deretter går Akademika til det enkelte forlaget og forhandler fram en spesialpris til det enkelte kurs/bokpakke for å kunne sikre en best mulig pris til studentene, forteller Sæter.

Akademiske forlag produserer nye utgaver med få års mellomrom. Innen noen fagområder kan dette være hensynsløst da det bare er små endringer som skiller utgavene, og utgjør dermed en stor, men unyttig kostnad for studenter. Innen andre fagområder der viten i stor grad fortsatt utvikler seg, kan nye utgaver være nødvendig for å få med ny og viktig viten.

Faglærere bestemmer

Det er faglærerne i fagene som velger ut pensum og pensumlitteratur. I de aller fleste fag er det flere faglærere involvert, spesielt med tanke på at faglærere ofte underviser forskjellige fag fra semester til semester.

– Fra år til år er det flere faglærere involvert i hvert emne, og det å velge pensumlitteratur blir noe man da er sammen om, forklarer nestleder Petter Andreas Bergh ved NTNUs institutt for matematiske fag.

I store grunnemner er det ofte flere faglærere, også i løpet av samme år, som da blir enige om pensumlitteratur. Innen mastergrads- og doktorgradsemner er det ofte færre faglærere, og dermed færre som bestemmer pensum.

– For de store grunnemnene involverer dette mange faglærere, mens for master- og doktorgradsemner er det naturlig at den forskningsgruppen som gir emnet også velger pensum, sier Bergh.

Et vanlig tilfelle er emner hvor pensumbøker ikke er obligatorisk, men nesten helt nødvendige ettersom faglærere velger å gi øvinger i pensumbøkene, og henter mesteparten av informasjonen sin fra dem. Også her finnes det ofte delkapitler eller hele bøker som ligger gratis på internett, spesielt kompendier som er kompilert av NTNU fra internasjonale bøker.

– I flere emner kan det forekomme en del ikke-skriftlig pensum, slik som videoer, og da finnes det blant annet retningslinjer for opphavsrett, påpeker Bergh.

Annet nødvendig utstyr koster også studentene, men slikt kan i større grad benyttes av studentene også etter at de er ferdig med emnet det ble kjøpt til.

Powered by Labrador CMS