Debatt:

Hvordan ser framtidens studieby ut?

Publisert

Mange av sakene som debatteres i dag handler enten om koronapandemien eller konsekvenser vi må håndtere på grunn av den. Siden pandemien påvirker oss såpass mye, er dette selvfølgelig helt naturlig og nødvendig, men det er også viktig å tenke framover. Midt oppi alle avgjørelsene som må tas på kort tid er det også nødvendig å tenke over hvordan vi ønsker at framtidens studieby skal se ut, og hvordan vi vil at vi som studenter skal ha det etter korona.

I framtidens studieby er ikke deltidsjobb en nødvendighet for at du skal klare deg økonomisk. Både stipendet og lånet som vi studenter får er heldigvis større i dag, enn det det var før. Det hjelper at vi fra 2020 har fått en ekstra måned med studiestøtte, men sett fra dagens priser på bolig og øvrige utgifter har vi som studenter mindre til overs enn før. I framtiden skal det være bedre ordninger for dette, som sikrer studentene en trygg økonomisk situasjon.

LES OGSÅ: Dette er den nye Samfundetlederen

I framtidens studieby er det like lite stigmatisert å benytte seg av samtaletilbud, som det er for en idrettsutøver å søke hjelp for å trene seg opp etter en idrettsskade. Akkurat som at en toppidrettsutøver legger ned mange timer med trening må også vi studenter legge ned mye tid i studier. Og akkurat som at en toppidrettsutøver kan få en fysisk skade, er det også veldig forståelig at vi som studenter kan ha tyngre perioder i løpet av studietiden. Å normalisere dette vil gjøre terskelen for å oppsøke hjelp lavere.

I framtiden har vi fått tilbake hverdagen, men vi skal også ta med oss alt det vi har lært. Alle studenter skal ha en sosial arena hvor de kan føle tilhørighet og trygghet. Det siste året har vist oss hvor mye dette har å si for studentenes psykiske helse og vi må gjøre alt vi kan for at alle studenter skal trives i studiebyen. For å få til dette må hele studiebyen igjen bli med på dugnad – denne gangen for å motvirke ensomhet.

Visjonene for framtidens studieby er store. Det er viktig å ikke bare dagdrømme, men å gjøre det vi kan for at studiebyene våre skal bli enda bedre i tiden som kommer. Sit vil fortsatt være viktig i framtidens studieby, og som nyvalgte representanter i Sit-styret vil vi gjøre alt vi kan for at framtidens studieby skal bli best mulig for alle studenter.

LES OGSÅ: Ny krisepakke for studentene