Debatt

Atter en digital immatrikulering er et gedigent mageplask

Linjelederforumene på Gløshaugen og Dragvoll oppfordrer NTNU til å benytte seg av disse forumene i store beslutningssaker. Da vil de nå ut til studentene og få deres innspill.

Publisert

Linjelederforumene på Gløshaugen og Dragvoll stiller seg kritiske til NTNUs beslutning om digital immatrikulering. Som fora som representerer majoriteten av studentene på NTNU, er det rart at ingen her vet noe om hvilke studenter NTNU har snakket med i beslutningsprosessen, eller noe om den for øvrig.

LES MER DEBATT OM IMMATRIKULERINGEN: Digital død

NTNU mener at digital immatrikulering vil være fordelaktig for det sosiale miljøet. For studiene som får flere hundre nye studenter, vil ikke det være tilfellet. Hvordan skal det å sitte i ett av NTNUs største auditorier med fire hundre fremmede gi en følelse av samhold og fellesskap? Vi tror en slik situasjon vil ha motsatt effekt, da det nettopp er i slike situasjoner flere føler seg mest ensomme.

Vi mener det heller ikke er en god løsning for de mindre klassene. Når møtet med nye studenter og immatrikulering blir satt opp mot hverandre, blir det høytidelige totalt overskygget av det sosiale og stresset med å møte nye mennesker. Ved en fysisk immatrikulering blir stresset borte, da forventningen om å bli kjent med klassen så fort som mulig, forsvinner.

Hovedargumentet til Anne Borg om at immatrikuleringen skulle gjennomføres digital også i år, er at denne løsningen er hva studentene selv ønsker. Øyvind Gregersen sier til Universitetsavisa at immatrikuleringen først og fremst er til for studentene, og om det er sånn at de foretrekker programvis samling som i 2021, så må NTNU bøye seg for det. Hvorfor har denne holdningen stoppet opp der, og ikke blitt tatt med videre i praksis? For som Solveig Mikkelsen spør i Universitetsavisa: Hvilke studenter er det egentlig dere har snakket med?

Linjelederforumene har diskutert saken, og det viste seg at ingen av linjelederne visste noe om hvilke studenter det er NTNU har snakket med, som da skal ha påvirket NTNU til å ha et digitalt opplegg i år også. Ikke én kunne utdype om prosessen som ledet til denne beslutningen. En skulle jo nesten tro at når NTNU sier dette er studentenes ønske, så burde det i forsamlinger som representer majoriteten av studentene, være noen som visste noe om det?

Vi opplever saken som en overkjøring fra NTNU sin side, og for framtiden oppfordrer vi til å benytte linjelederforumene i saker som påvirker studentene i så stor grad. Vi representerer tusenvis av studenter og er kanskje den enkleste kanalen dere kan bruke for å faktisk høre hva studentene mener. Evalueringen av årets immatrikulering er et prakteksempel på en sak vi ønsker å bli inkludert i. Om dere vil studentenes beste, og at immatrikuleringen skal være studentenes dag, må dere ta med i evalueringen hvordan nettopp vi, studentene, opplevde gjennomføringen av atter en digital immatrikulering.

Skriv til oss:

Ønsker du å ytre deg i Under Dusken?

Send ditt innlegg til [email protected]

Retningslinjer for debattinnlegg finner du her.

Powered by Labrador CMS