En person er mer enn bare karakterene sine

Karaktersnittet ditt fra videregående kan gi en god pekepinn på din faglige kompetanse, men det utelukker mange viktige kriterier som er like så viktige i arbeidslivet.

Publisert Sist oppdatert

Medisinstudiet ved UiO skal teste ut en ordning med opptaksprøve for en kvote av søkerne i 2020. Nå hiver også tannlegeutdanningen ved UiO seg med. Det er ingen tvil om at dagens inntaksordning, der man kun ser på karakterer, ikke fanger opp alle egenskapene til studentene. Motivasjon, personlig egnethet, empati og sosial intelligens er kvalifikasjoner som er ytterst nødvendige innenfor enkelte utdanningsfelt, men det tar ikke dagens inntaksordning høyde for.

Å ha seks i snitt betyr ikke at du automatisk blir en god tannlege, en god lærer eller ingeniør. I Danmark har man delt opp opptaket til medisinet i to kvoter, der den ene kun går på karaktersnitt og den andre har en mer helhetlig vurdering. Den helhetlige kvoten ser på faktorer som arbeidserfaring, organisasjonserfaring og annen utdanning. I tillegg må man skrive motivasjonsbrev, og enkelte steder benyttes også intervju. Dette er en smart ordning, og man burde se på muligheten til å overføre noe lignende til enkelte utdanninger i Norge.

Det er positivt at medisin- og tannlegestudiene ved UiO ser på muligheten til å endre sine inntaksordninger. Hvis man ser på utenlandske institusjoner så er opptaksprøver allerede godt etablert, og det er ingen grunn til at dette ikke kan fungere i Norge. Variasjonen mellom de videregående skolene er stor, og det er fornuftig å prøve ut nye måter å gjennomføre opptak på. Det betyr ikke at alle utdanninger skal ha opptak ved hjelp av motivasjonsbrev og intervju, men at et utvalg utdanninger kan prøve ut andre opptaksmetoder. Profesjonsstudiene er et naturlig sted å starte.

Å prøve ut alternative opptaksmetoder må ikke føre til at man senker de faglige kravene gjennom utdanningen. Selv med nye opptaksprøver må man kunne stille minimumskrav knyttet til karakterer i enkelte fag. Visse faglige forutsetninger er ofte helt nødvendige. I tillegg er frafall en stor utfordring innenfor flere profesjonsutdanninger. Odontologi ved UiO har enkelte år hatt en frafallsprosent på rundt 20 hos førsteårsstudentene. Nye opptaksprøver, med blant annet test av egnethet og motivasjon, kan være med på å motvirke det høye andelen som faller av.

Nå er det på tide å ta debatten om dagens rigide, karakterbaserte opptak. Trondheim burde i første omgang se på studier som lærer, sykepleie, psykologi og medisin. Studier som disse stiller særlig store krav til egenskaper som ikke fanges opp gjennom karakterkortet fra videregående. Selv om UiO så vidt har startet, har Trondheim fortsatt muligheten til å ta en ledende rolle i utviklingen av morgendagens opptakskriterier. Det er en mulighet man ikke bør la gå fra seg.