Forsvar forskeres ytringsfrihet!

I lys av det tragiske dobbeltdrapet i Trondheim uttalte førsteamanuensis ved institutt for sosialt arbeid ved NTNU Øyvind Eikrem seg til Resett. Det har ikke gått ubemerket hen.

Publisert Sist oppdatert

Kun en dag etter drapene slo blant annet den høyrevridde nettavisen Resett politisk mynt på hendelsen, da de publiserte en artikkel om bakgrunnen til den enslige asylsøkeren som sto bak drapene. Eikrem uttalte seg i den sammenhengen om afghanske asylsøkeres traumer og kulturelle bakgrunn. Isolert sett kan man ikke kalle disse kommentarene videre drøye, da de opplyser om et reelt problem vi er nødt til å ta tak i dersom vi skal klare å forebygge nettopp hendelser som dette. Hvorfor er det da så problematisk at det var i nettopp Resett dette blir publisert?

Morgenen etter intervjuet forteller Eikrem til Universitetsavisa at han fikk en mail fra instituttstyrer Riina Kiik, der hun påsto at "hele institutets omdømme er blitt skadet fordi du står fram som forsker og 1. amanuensis ved ISA" (Institutt for sosialt arbeid, journ. anm). Av ISAs nestleder Edgar Martinsen fikk han i tillegg beskjed om å "gå i seg selv." I et åpent samfunn som Norge burde man ha lov til å uttale seg fritt, så lenge det man uttaler ikke er trusler, diskriminerende eller trakassering. Eikrem mener selv at dersom man står inne for det man sier, burde det ikke ha noe å si hvilket medie man uttaler seg til, og viser til at han tidligere har latt seg intervjue av blant annet Klassekampen og NRK.

Les også: TØFL spiller for unge flyktningers psykiske helse.

– Kan ikke se at man ikke skal kunne la seg intervjue av Resett

Dette er rektor ved NTNU, Gunnar Bovim, enig i. Han uttaler også til UA at ytringsfriheten ved universitetet gjelder absolutt. “Jeg kan ikke se at man ikke skal kunne la seg intervjue av Resett. Alle nettsteder som holder seg innenfor loven må kunne være tillatte samtalepartnere for NTNU-ansatte,” forklarte han. Det er ikke bare han som er uenig i ISAs håndtering av Eikrems uttalelser. Pål Kraft, leder for psykologisk institutt ved UiO, mener at kommentarene hans er helt ukontroversielle, og at det er oppsiktsvekkende at en universitetsansatt kritiseres for å poengtere faktorer som absolutt ville vært avgjørende for enhver persons psyke.

Resett er som sagt en høyrevridd nettavis, som selv opplyser at de har et gjennomsnittlig lesertall på 40 000 unike lesere hver dag per august 2018. At det på denne nettsiden understrekes hvor viktig det er å forebygge voldelige tendenser blant mindreårige asylsøkere burde ikke være problematisk. Som Eikrem påpeker, har unge gutter fra krigsherjede land et anlegg for å utvikle dårlig psykisk helse. Det å nyansere og forklare dette på innvandringskritiske nettsider som Resett kan i det minste bidra til å gjøre innvandringsdebatten bedre. At Bovim tok til motmæle er et steg i riktig retning - å sette munnkurv på sine ansatte vil være en form for å begrense ytringsfriheten til NTNUs ansatte. Forskere som uttaler seg på bakgrunn av sin faglige kompetanse burde være selvsagt, og noe alle store forskningsinstitusjoner burde hige etter å oppnå.