Ikke glem 255 av oss oppe ved Bunnpris

Storslagne planer for nybygg betyr ingenting hvis ikke fellesskapet på Samfundet består. Da burde man prioritere å samle alle gjengene under ett tak.

Tekst: Hanna Jarstø Ervik & Erlend Gylver

Studentersamfundet er stadig nærmere å oppfylle en 60 år gammel drøm, og utformingen av nybygget er trolig den viktigste beslutningen som skjer på vår vakt. Ikke bare bygger vi for å tilfredsstille umiddelbare behov, men det vi til slutt ender opp med vil sette et fotavtrykk i Elgeseter gate og i studentkulturen i mange tiår. Det er med andre ord ekstremt viktig at prosessen rundt nybygg forblir åpen og tilgjengelig for alle Husets medlemmer - spesielt når det er mange følelser forbundet med de avgjørelsene som skal tas. For flere av oss i Studentmediene har dette blitt et spørsmål om hvor viktige vi kommer til å være for Samfundet i framtiden.

Det er nå tvil i vår gjeng om hvorvidt vi kan få plass i nybygget, og dette synes vi er trist med tanke på den lange historiske tilknytningen vi har til Samfundet. Da flyttingen til dagens kontorlokaler på Lucasbygget ble vedtatt for ti år siden ble det advart mot at det sosiale limet som knyttet de journalistiske gjengene til Huset ville forsvinne. Vi håper nå at dette ikke vil bli en realitet.

Etter utflyttingen har ikke vår overlevelse vært gitt. Vi har vært gjennom en økonomisk turbulent periode, der leiekostnadene ved å bo på Lucas har vært en av våre største utgifter. Her burde Samfundet som deleiere ha en interesse av at vi sikres økonomisk der en plass i nybygget ville utgjort en langsiktig trygghet. Vi erkjenner at Studentmedienes ønske om lokaler i et nybygg konkurrerer med andre hensyn. Hele medlemsmassen burde få plass, mange av gjengene har lenge ønsket seg flere lokaler, og nybygget må ikke minst fylles med virksomhet som gjør at det kan forsvares økonomisk. Dette har vi stor forståelse for. Samtidig vil vi framheve hva Studentmediene med sin virksomhet kan tilføre Samfundet om vi får vende hjem.

Det vil bli lettere for oss å dekke, samt framheve Samfundets politiske og kulturelle profil når vi tross alt er i samme bygg. Veien til å dekke innledere på samfundsmøter, artister, onsdagsdebatter, eller andre arrangementer blir mye kortere. Styret har i de siste årene særlig ønsket å utvikle den politiske profilen til Huset, og her har vi som et mediehus på Samfundet potensiale til å hjelpe til mye mer. At vår produksjon vil foregå på selve Samfundet er berikende i seg selv, og bidrar til et liv og en mangfoldighet man uansett har ønsket seg inn i et nybygg.

Å ikke inkludere oss i et nybygg vil sende et svært uheldig signal, både fordi vi har vært lovet plass tidligere, men også fordi vi ser på oss selv som en del av en større frivillighetskultur sammen med resten av gjengene på Huset. For mange av oss oppleves tilknytningen til selve Samfundet som større enn til aksjeselskapet Studentmediene AS. Huset er en verdiløs betongkloss uten alle menneskene som fyller det med et unikt fellesskap, og storslagne byggeplaner betyr ingenting hvis ikke dette fellesskapet består i minst 60 år til. Da burde man prioritere å igjen samle alle Samfundets gjenger under ett tak.

Har du også tanker og ideer om nybygget? Da oppfordrer vi deg til å skrive et innlegg og sende det til vår debattredaktør på [email protected]