Teknologi mot natur

Den moderne byen fungerer ikke uten teknologi, men fram til nå har retningen på teknologiutviklingen gått på bekostning av naturen.

Publisert Sist oppdatert

Teknologisk utvikling kan så vidt vi vet knyttes tilbake til det første mennesket som av egen oppfinnsomhet skapte en flamme. Siden da har teknologien og menneskeheten hatt flere framskritt. De første bøndene gjorde det mulig for deler av flokken å gjøre noe annet enn matsanking, og etter opplysningstiden blomstret industri og den moderne sivilisasjonen fram. For første gang i menneskehetens historie har vi begynt å innse at vi påvirker et system vi enda ikke kjenner fullt inn og ut: naturen.

På barneskolen lærer norske elever om naturen gjennom naturfaget. Etter 7. årstrinn skal en norsk elev ifølge læreplanen i naturfag blant annet kunne formulere og undersøke en hypotese og «planlegge, bygge og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, forklare virkemåten og beskrive prosessen fra idé til ferdig framstilt produkt». Naturfag er på en måte den norske grunnskolens teknologifag, der elevene lærer om naturen som organiske og uorganiske objekter og ulike måter disse kan brukes.

Moderne teknologi er ressurskrevende, men virker utrolig enkelt for en forbruker. Få trykk på en skjerm kan føre til at gjenstander fra hele verden «dukker opp» på døren kun dager etterpå. Istedenfor å bruke kroppens energi kan vi sette oss i en bil og kjøre til jobb. Vi kan reise til andre siden av jordkloden på én dag. De fysiske avstandene virker mindre. Naturen virker ikke som noen hindring for oss som har teknologi.

Gjennom teknologisk utvikling har vi satt oss selv i en knipe. Elektrisitet og energi er blitt en nødvendighet i hverdagen. Samtidig varsler klimaforskere om global oppvarming fra menneskers klimagassutslipp. Teknologien, som gir oss flere muligheter enn vi kan forestille oss, tvinges nå i en spesifikk retning med bærekraft og nullutslipp som mål. For å sikre fremtidige generasjoners mulighet til samme velstand og sikkerhet som oss, må samfunnet og politikere sørge for at store omveltninger i teknologisk utvikling og forbruk gjennomføres.

Hvis vi skal blande saft i et fullt glass med vann har vi følgende valg: å helle ut eller drikke deler av vannet, helle i saft og se vannet renne over kanten eller å ikke lage saft. Hvis det er varmt og ikke regner over lengre tid tørker jorden inn. En by uten vann og mat er en katastrofe. Naturen setter også begrensninger for oss.

Vårt eget økosystem, jordkloden, endres drastisk på grunn av vår teknologibruk. Hvis alle levende mennesker skal overleve endringene må ny grønn teknologi utvikles raskere enn mange tror er mulig. Menneskeheten trenger teknologi som går i overensstemmelse med naturen slik den ser ut i dag. Heldigvis finnes det bedrifter som allerede er igang med å utvikle det.