Uvaksinerte helsestudenter kan miste praksisplassen

Studenter i praksis i helse- og omsorgstjenesten kan risikere å miste praksisperioden hvis de nekter å dele vaksinasjonsstatus.

Publisert

Dette kommer fram i en melding på NTNUs Innsida onsdag formiddag.

I meldingen opplyser kunnskapsdepartementet om at arbeidsgiver på visse arbeidsplasser har rett til å spørre om vaksinestatus til ansatte.

<span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">Betrygger: </span>Toril Forbord forteller at NTNU har klart å omplassere alle.
Betrygger: Toril Forbord forteller at NTNU har klart å omplassere alle.

Det er ikke påkrevd at ansatte eller studenter skal svare på spørsmål om vaksinestatus, men i tilfeller der noen nekter å svare, kan arbeidsplassen kreve at vedkommende omplasseres.

I samme meldingen opplyser Fakultet for medisin og helsevitenskap om at det kan oppstå situasjoner der NTNU ikke har mulighet til å omplassere studenter eller tilrettelegge for annen læringsaktivitet. Det kan bety at studentene ikke får godkjent praksisperioden sin og havner bak i studieprogresjon.

Ikke bekymret

Prodekan for utdanning ved NTNU, Toril Forbord, sier at de ikke er bekymret for at studenter ikke får gjennomført nødvendig praksis.

– Grunnen til det er at de fleste av våre studenter er vaksinert.

Forbord forteller at det har vært et par tilfeller hitil der studenter som jobber med sårbare pasienter ikke har ønsket å oppgi vaksinestatus, og praksisplassen derfor har sagt at de ikke kan være der.

– I alle tilfellene har de blitt å omplassere dem, betrygger hun.

Høres ut som NTNU

Sykepleierstudent Kristine Næss Trøan er kritisk til svaret fra fakultetet.

Kritisk: Sykepleierstudent Kristine Næss Trøan stiller spørsmål ved NTNUs håndtering.
Kritisk: Sykepleierstudent Kristine Næss Trøan stiller spørsmål ved NTNUs håndtering.

– Det høres ut som NTNU. De sier det sikkert ikke kommer til å skje og så tenker de nok at de ordner det hvis det skjer.

Trøan mener det er veldig synd at studenter kan oppleve å ikke få gjennomført praksisperioden.

– Det er veldig kjipt. Jeg synes ikke man skal kunne risikere åmiste praksisplassen sin på grunn av dette. Dette er ikke noe studenten kan noe for.

Trøan stiller også spørsmål ved måten Fakultetet for medisin og helsevitenskap tidligere har løst utfordringer knyttet til praksis.

– I fjor testet jeg positivt rett før jeg hadde praksis og fikk fire eller fem dager fravær på grunn av det. Da fikk jeg beskjed fra skolen om at jeg måtte jobbe inn fraværet på en måte, forklarer hun

Trøan forteller at hun sa ifra til skolen om at det ikke var mulig for henne å jobbe inn alle dagene. Til slutt ordnet det seg, og hun fikk godkjent fravær for tiden hun var i isolasjon. Hun stiller imidlertid spørsmål ved måten skolen håndterte det.

– Vi har snart levd med pandemi i to år i, og NTNU har fremdeles ingen retningslinjer for å håndtere koronarelatert fravær. Det virker som de legger alt ansvaret på studentene og forventer at vi skal være fleksible, uten å være det selv, avslutter Trøan.