Vil masseteste studentene på nytt

Selv om smitten nå viser tegn til å flate ut, ønsker formannskapet i Trondheim kommune en ny runde med massetesting av studenter.

Publisert

I formannskapsmøtet tirsdag formiddag orienterte fungerende kommuneoverlege Elizabeth Kimbell om smittesituasjonen i kommunen. Den siste tiden har det vært en voldsom smittebølge i Trondheim, med rekordmange 838 smittede i uke 35. Hun fortalte at 60 til 70 prosent av de smittede har vært i den aldersgruppen der flest studenter befinner seg.

<span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">KONTROLL:</span> Fungerende Kommuneoverlege Elisabeth Kimbell mener de har kontroll på situasjonen, men forteller at mye av æren tillegges massetestingen.
KONTROLL: Fungerende Kommuneoverlege Elisabeth Kimbell mener de har kontroll på situasjonen, men forteller at mye av æren tillegges massetestingen.

– Vi ønsker å gjennomføre ytterligere en runde med massetesting blant studentene for å plukke opp eventuelle etternølere og personer som ikke har rukket å bli smittsomme i den første screeningrunden, sa Kimbell under møtet.

Hun opplyste videre at antall smittede i alderen 31+ er økende, og at de er vare for om dette er et tegn på at smitten er på vei ut i samfunnet. Studenter og skoleelever er veldefinerte grupper som nåes lett med målrettede tiltak, noe de over 30 ikke nødvendigvis er.

– Vi ser jo tegn til at vi har fått kontroll og grep om den smitten vi har hatt i studentpopulasjonen, og det er ingen tvil om at denne muligheten ville vi ikke hatt om det ikke var for massetesting, sa Kimbell.

Hun minner likevel om at smittesporing fortsatt er under sterkt press, og at de ikke har mulighet til å ligge foran.

– Smittesporingen ligger cirka ett døgn bak med å snakke med de smittede, sa Kimbell.

Antall smittede overrasket

– Vi er ikke overrasket over at studenter og den aldersgruppen de tilhører utgjør en stor andel av de smittede, men vi ble overrasket av volumet, sa kommunedirektør Morten Wolden.

Kommuneoverlege Elizabeth Kimbell påpekte at smitte blant studenter har hatt en nedgang nå, men at mandagens smittetall på 38 ikke er representativt.

– Antallet nye smittede er stabilt nå, så vi må være forberedt på høye smittetall framover også, sa Kimbell.

Hun påpekte at toppen av smittekurven med rundt 150 smittede på en dag forrige uke, også er et resultat av massescreeningen av studentene.

– På det meste var alle 230 isolasjonsrommene fullbooket, og 130 sto på venteliste, opplyste kommunedirektør Wolden.

Wolden berømmer Sit og studiestedene for god kommunikasjon og et effektivt samarbeid rundt smittesituasjonen. Blant annet har Sit stilt hybler til disposisjon for isolasjon, noe det har vært stor mangel på. NTNU fikk spesielt ros for å være svært behjelpelig med massetestingen av studenter sist uke, der hele 25 000 av 35 000 tester ble hentet ut og brukt.

Flest mulig vaksinert før UKA

<span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">ØKE VAKSINERINGSTEMPOET</span>: Kommunedirektøren forteller at de ønsker at flest mulig studenter skal være vaksinert innen UKA.
ØKE VAKSINERINGSTEMPOET: Kommunedirektøren forteller at de ønsker at flest mulig studenter skal være vaksinert innen UKA.

Testing og tempoet på vaksineringen har vært, og vil være en prioritering i ferden mot en mer normal hverdag, som vil medføre økt smitte over tid.

– Det er et ønske om at flest mulig studenter skal være vaksinert når UKA begynner 7. Oktober, sa Wolden.

Ordfører Rita Ottervik påpekte at Trondheim ligger dårligst an av alle storbyer når det gjelder vaksinering.

– Fra august og utover er ikke fordeling av vaksiner en unnskyldning lengre, vi er nødt til å få opp vaksineringstempoet for å klare å sette flest mulig innbyggere i stand til å møte en situasjon med mer smitte i samfunnet, sa Ottervik.

Forrige formannskapsmøte ble et punkt om gjenåpning, der i blant en treukers gjenåpningsfest, vedtatt.

– I samråd med kommunoverlegen har gjenåpningsfesten blitt forskjøvet med oppstart 8. oktober, fastslo Wolden.

Dette vil da nesten sammenfalle med åpningen av UKA, og vil starte med en stor konsert på Torget.

Høyere smittetall vil følge gjenåpningen

Den justerte TISK-strategien gjøres i stor grad for å unngå overbelastning av smittesporingen når hverdagen blir mer normal, med påfølgende høyere smittetall.

– Vi kommer i større grad til å ha fokus på kretsen til den smittede, som har den aller største risikoen for å bli smittet, sa Kimbell.

Hun påpekte at når man massetester, vil man finne flere smittetilfeller, i tillegg til at smittetallene vil gå opp som følge av at man har en mer normal hverdag.