Betinget nestekjærlighet

Religion og legning har gjentatte ganger vært gjenstand for debatt. Sondre, Anette og Emilie er alle skeive og har veldig forskjellige forhold til kristendom.

Publisert Sist oppdatert

Religion blir av mange sett på som noe svært personlig. Det samme gjelder seksuell legning. Dermed kan religion og legning sammenlagt bli et betent tema når det debatteres både i religiøse og ikke-religiøse samfunn. Å være både religiøs og skeiv samtidig kan for mange oppleves som en stor utfordring. I noen trossamfunn er ikke religionen kompatibel med å være forelsket i noen av samme kjønn. Dette kan føre til utenforskap og utestenglse for dem som identifiserer seg med LHBT-samfunnet.

Les også: Glitter, glans og glede.

Homofobisk læremiljø

Religion blir av mange sett på som noe svært personlig. Det samme gjelder seksuell legning. Dermed kan religion og legning sammenlagt bli et betent tema når det debatteres både i religiøse og ikke-religiøse samfunn. Å være både religiøs og skeiv samtidig kan for mange oppleves som en stor utfordring. I noen trossamfunn er ikke religionen kompatibel med å være forelsket i noen av samme kjønn. Dette kan føre til utenforskap og utestengelse for dem som identifiserer seg med LHBT-samfunnet.

Homofobisk læremiljø

UNDERTRYKKET: Emilie Nancy følte hun måtte gjemme seksualiteten sin når troen hennes malte skeive som ondsinnede.
UNDERTRYKKET: Emilie Nancy følte hun måtte gjemme seksualiteten sin når troen hennes malte skeive som ondsinnede.

Emilie Nancy er en 21 år gammel, lesbisk lektorstudent som i mars 2019 var med på oppstarten av nettsiden Skeivt Kristent Nettverk. Nettsiden er en møteplass for skeive kristne og deres allierte med fokus på nestekjærlighet og åpenhet rundt legning, tro og kjønnsidentitet.

Selv kommer Emilie fra en noe strengere kristen bakgrunn enn de fleste. Foreldrene var begge medlemmer i en karismatisk frimenighet, mens hun selv var medlem av en pinsemenighet i Bergen. Som en lesbisk kvinne forteller hun at det opplevdes som vanskelig. Gjennom skolegangen har hun opplevd at det står skrevet i lærernes arbeidskontrakt at de verken skal være homofile eller skilt. Er du en kristen, skeiv lærer så er du ikke velkommen. Det at homofile og skilte settes til side sammen er en minimal trøst.

– Når dét er det umiddelbare bildet vi barn ble møtt med så setter jo det et preg på videre skolegang. Er du skeiv så er du annerledes, og det er ikke bra.

Gay = nay

Noen år senere, på ungdomskolen, ble Emilie svært deprimert fordi hun følte det var noe feil med henne. Hun likte jo andre jenter.

Les også: Sangriaonsdag i Strossa.

I niende klasse betrodde hun anonymt til helsesøstrene at hun hadde følelser for en annen jente på skolen. Det ble hurtig avfeid som en fase. De sa følelsene ville gå over, men det gjorde det ikke.

– Jeg følte at jeg bar på en tung og vanskelig hemmelighet jeg ikke kunne dele med noen. Det er vanskelig i en allerede følelsesladd alder.

På skolen ble homofili sammenlignet med pedofili og nekrofili. Nå mener Emilie at slike tanker er med på å gjøre skeive barn og unge syke.

– Det er ikke lett å konstant høre at disse sexavhengige homofile skader menneskene rundt seg, forteller Emilie.

– Jeg føler de fleste i samfunnet i dag møter intoleranse med intoleranse. Personlig foretrekker jeg å møte intoleranse med kjærlighet. På grunn av troen min og legningen min er dette svært viktig.

Møteplass for unge homofile

I et forsøk på å finne andre som seg selv brukte hun Google flittig i ungdomsalderen, men fant aldri en plass som passet både religionen og legningen. Derfor ble Emilie med på opprettelsen av Skeivt Kristent Nettverk, en møteplass på nett for skeive kristne.

– Jeg ønsket at andre i min posisjon skulle ha et sted å gå, og at de skal kunne finne et nettverk der de blir forstått.

Foreldrene hennes var også med på oppstarten og er ennå aktive. For Emilie har forholdet til kristendom blitt litt vanskelig, og spesielt forholdet til organisert religion. Hun føler det ofte virker undertrykkende på skeiv ungdom, heller enn frigjørende og samlende.

– Jeg føler det har handlet veldig mye om Gud og Jesus og veldig lite om hvem jeg er som individ med tanke på religionen min. Da blir det litt vanskelig å forene den jeg er med det jeg tror på.

Les også: Året som gikk.

Skeivt nettverk

KUMBAYA: Anette Johansen ønsker at tro og identitet kunne gått mer hånd i hånd når begge handler om kjærlighet.
KUMBAYA: Anette Johansen ønsker at tro og identitet kunne gått mer hånd i hånd når begge handler om kjærlighet.

Når tro har bidratt til egen undertrykkelse er det vanskelig å finne en god balanse. Anette Johansen er 21 år, bifil og har valgt å ta avstand fra organisert religion. Kulturelt har hun liten tilknytning til kristendom og var lenge usikker på om hun engang ønsket å prøve etter å ha hørt andre skeive menneskers historier. Hun ser at det for mange virker vanskelig å bygge bro mellom religiøse overbevisninger og legning eller kjønnsidentitet.

Tro og identitet kan dra i motsatte retninger når flere religiøse samfunn åpenlyst diskriminerer mot andre legninger og kjønnsidentiteter. I slike situasjoner mener Anette at selvaksept og -kjærlighet må komme først, og så kan aksept fra trossamfunnet rundt komme senere.

– Jeg tror at det å gi litt faen i andre er viktig, selv om det for mange vil kunne føles tungt og ensomt. Husk at du ikke er alene.

Gay = yay

For Anette har organisasjonen Skeiv Ungdom vært en god støttespiller, spesielt etter at hun flyttet til ukjente Trondheim. Samholdet har gitt henne mange av hennes nåværende venner og inspirerte henne til å skape lignende trygge omgivelser for andre. For Anette har ikke det sosiale ved religiøse samfunn vært en viktig faktor fordi hun har hatt sin egen sosiale arena gjennom Skeiv Ungdom. Likevel skulle hun gjerne ønske de to kunne sameksistere mer. Hun mener at mye av skillet mellom religiøse og skeive miljøer er kunstig skapt av uinformert frykt.

– De aller fleste religioner er basert på kjærlighet, men det finnes dem som rettferdiggjør sin frykt for andre mennesker, og deres annerledeshet, med religion.

Les også: Hun er NTNUs første kvinnelige rektor.

Ikke alltid splittelse

TOLERANSE: Sondre Neteland velger å møte intoleranse med kjærlighet
TOLERANSE: Sondre Neteland velger å møte intoleranse med kjærlighet

21 år gamle Sondre Neteland er homofil og kristen. Han er også styremedlem i Trondheims kristelige studentlag (Laget). Laget skriver på sine nettsider at de ønsker å samle kristne studenter i Trondheim, og at de ønsker å gjøre Jesus kjent på studiestedene i byen. Sondre forteller at Laget ikke har noe tilbud spesifikt rettet mot homofile, men at det likevel er en organisasjon som er åpen for absolutt alle.

– Det er ikke nødvendig å nevne noe om egen legning for å være medlem, det er helt åpent for alle.

Sondre forteller at han selv ikke er med på alle møtene som holdes i Laget, men at han opplever lite diskusjon rundt temaet seksualitet når han er der. Han påpeker at det ikke betyr at legning og kjønnsidentitet er ikketema.

Les også: Fortvilelse, sinne og angrep mot metoo bevegelsen.

– Jeg har hørt lite om skeive generelt og hva folk synes. Det betyr ikke at det er tabu av den grunn, men heller at folk ikke tar det opp

Homoterapi og fordommer

Dokumentarer som stiller kritiske spørsmål til strenge religiøse samfunn er både bra og viktig, men de påvirker også trossamfunn som tar avstand fra slike handlinger. Sondre forteller at Laget selv har merket fordommer utenfra.

– Vi opplever nok litt fordommer på grunn av dokumentarer som Homoterapi, og alt som kommer i nyhetene etter noe sånt. Også ting som har blitt skrevet i Under Dusken. Det kan det virke som alle kristne er homofobe, og at det ikke finnes nyanser.

Sondre forteller videre at han opplever at yngre har et større spenn når det kommer til fordommer enn de eldre generelt i samfunnet.

– Det er mye mer variasjon blant yngre når det kommer til hva fordommene deres kan være. Blant eldre er det enten at du er kristen, eller så ser man på kristendom som kun tradisjon. Yngre tenker «kult at du er religiøs», mens andre tenker at det er idiotisk, fordi det er anti-vitenskap. Men jeg opplever stor åpenhet og mye variasjon.

Intoleranse i tro

I 2016 skapte en tegnefilm fra Jehovas vitner voldsomme reaksjoner. Til TV2 skrev mediekontakt Tom Frisvold at videoen «Én mann og én kvinne» er laget i en rekke av videoer som er ment for å hjelpe foreldre med å undervise barna sine. Videoen forklarer lettfattelig at homofile ikke slipper gjennom «sikkerhetskontrollen» til paradis. En rekke kjendiser uttrykte offentlig sin avsky mot trossamfunnet. Selv mener Sondre at man skal være forsiktig med å kritisere samfunn som tilsynelatende ikke støtter homofili.

Les også: Høy terskel på lavterskeltilbud for psykisk helse fra Sit.

– Det å si at man ikke støtter homofili kan være litt unyansert. For enkelte kan det bety at de ikke vil vie homofile, men at de likevel synes det er greit at de er sammen. Andre kan derimot ha et hatefullt forhold til homofile. Men det er viktig at folk har respekt for hverandre og forskjellige synspunkt. Jeg har fullstendig aksept og forståelse for at folk mener forskjellige ting.

Til tross for all debatt, mener Sondre at det viktigste er å møte kritikk og fordommer med kjærlighet.