Hva Iram Haq vil si

Med «Hva vil folk si» vil Iram Haq sette søkelyset på sosial kontroll og hva det gjør med oss.

Publisert Sist oppdatert

Iram Haq er aktuell som forfatter og regissør av filmen Hva vil folk si, som har premiere på norske kinoer 6. oktober. I filmen følger vi tenåringsjenta Nisha som slites mellom foreldrenes pakistanske kultur og den norske kulturen hun er vokst opp i. Etter å ha blitt tatt på fersken sammen med en gutt, kidnappes hun av familien sin og sendes til Pakistan for å bo sammen med familie der.

Vi møter Haq på Comfort Hotel ved Prinsen. Hun forklarer at hun med Hva vil folk si ønsket å formidle Nishas historie, i tillegg til historien om den umulige kjærligheten mellom en far og en datter som tilhører to uforenlige kulturer og generasjoner.

– Jeg har lenge hatt lyst til å fortelle denne historien, men ikke visst hvordan jeg skulle gjøre det. Skulle jeg lage en bok, en film, eller noe annet? Dessuten trengte jeg å bli moden så jeg kunne fortelle med nyanser og gjøre det mulig å forstå foreldregenerasjonen også, ikke bare den unge jenta.

Motivasjonen for å lage filmen var å snakke om sosial kontroll og hva det gjør med mennesker som utsettes for det.

– Alle er hverandres fangevoktere, og i Hva vil folk si føler også faren seg voktet og presset, utdyper Haq.

En film med et budskap

På spørsmål om hvilken plass politikk har i denne filmen, er Haq tydelig.

– Jeg snakker om sosial kontroll og ønsker en endring. Jeg ønsker de tiltakene som skal til for at dette skal endres, og at det skal finnes et system som fanger opp slike problemer. Hvis du blir kidnappet til et annet land, skal det finnes et system som plukker deg opp og hjelper deg hjem. Dersom noen ønsker å bryte, bør det finnes opplegg også for dem som er over 18 år gamle.

Haq mener det finnes for lite informasjon angående denne type problematikk, og at institusjoner som barnevernet derfor blir usikre på hvordan de skal tilnærme seg problemet.

– Jeg tenker på kunnskap, informasjon, dialog og engasjement som nøkkelord for endring. Og ikke minst integrering, sier Haq.

Kulturelle forhold

Haq er selv norskpakistaner, og Hva vil folk si er inspirert av episoder fra hennes eget liv. Hun mener hun kan dra fordel av å sitte på kunnskap fra begge kulturer.

– Jeg har en dypere forståelse for hva dette problemet er, og kan uttrykke det.

«Hva vil folk si» er ifølge henne et mye brukt uttrykk i sørasiatisk kultur.

– Sosial kontroll eksisterer i utrolig mange miljøer, også i etnisk norske. Slike konservative krefter er mer et kulturelt enn et religiøst fenomen.

Haq sier at hun ikke ønsket å fortelle historien i Hva vil folk si på en svart-hvitt måte. Det var viktig for henne å formidle hvilket press også faren i historien står under.

– Man er avhengige av hverandre i dette miljøet, for når man ikke er integrert i storsamfunnet trenger man hverandre og man er mer sårbar. Derfor er man også under større press til å leve opp til andres ønsker og krav.

Haq mener at også gutter utsettes for sosial kontroll, men at det er mer tabubelagt å snakke om at man er kontrollert som mann.

– Nishas storebror er kontrollert på andre måter enn Nisha. Han prøver å blidgjøre familien ved å bli lege og gjøre ting foreldrene forventer av ham.

Problematisere uten å generalisere

På spørsmål om hvorvidt framstillingene i filmen kan være skadelig for minoritetskulturer i Norge, sier Haq at man ikke må være redde for å gå inn i «rasistboksen».

– Vi må ikke være redde for å snakke om problemene, for da får sykdommen lov til å blomstre, sier hun.

Hun mener at det ikke dermed er sagt at alle pakistanere eller alle med minoritetsbakgrunn opplever sosial kontroll på linje med det Nisha gjør i filmen.

– Man kan ikke generalisere og det finnes grader av sosial kontroll. Norskpakistanere har levd i Norge i over femti år, og ting er i endring. Det er som å lage en film om en familie i Nord-Norge: Man snakker jo ikke om at alle i Nord-Norge er på samme måte, da.

Videre understreker Haq at det er viktig å prøve å forstå hvor oppførselen kommer fra.

– Forståelse og dialog, og at foreldre og barn snakker sammen, er mitt håp. Jeg håper jo ikke dette skal brukes som en propagandafilm mot innvandrere.

Estetikken viktig

Estetikk er viktig for Haq når hun lager film. Hun har et ønske om å bruke filmmediet på en måte som trekker historien fram og gjør den spennende å se på. I Hva vil folk si er det brukt mye farger, spesielt i scenene som er spilt inn i India og som skal forestille Pakistan.

– Det er alltid vondt å ha smerter i fine omgivelser. Men fargene handlet også om å finne en kontrast mellom de to verdenene Norge og Pakistan er. Nisha og faren går igjennom denne endringen, og mens Nisha er i farens hjemland, er faren på en måte i hennes.

Powered by Labrador CMS