Dalai Lama kanskje til Trondheim

Dalai Lama kommer kanskje til ISFiT 2015 i februar.

Tekst: Kyrre Ryeng, Anette Siverstøl

Aftenposten melder i dag at Venstres leder, Trine Schei Grande, skal ha invitert tidligere Nobels fredsprisvinner Dalai Lama til ISFiT i 2015.

– Du besøkte studentfestivalen i Trondheim i 1994, og nå vil jeg invitere deg på vegne av alle studentene i Trondheim til å komme til neste års festival, sa Skei Grande ifølge Aftenposten.

Dalai Lama sa at han kommer til Norge neste år.

ISFiT-president Marius Jones twitret om nyheten på følgende måte. «I dag sa @DalaiLama ja til å komme til @ISFiT 2015. Vi gleder oss! Vil du møte han da @erna_solberg?»

– Ikke et eksplisitt ja

Trine Schei Grande sier til Dusken.no at hun inviterte Dalai Lama til Trondheim på vegne av ISFiT etter å ha blitt forespurt om det. Hun forteller likevel at hun forsto det som om han sa at han uansett kom til Norge etter å ha fått flere invitasjoner, men at han ikke sa noe eksplisitt om ISFiT.

– Men hvis de norske invitasjonene klarer å koordinere seg, øker sjansene for at han kommer til ISFiT, sier hun.

Grande forteller videre at et eventuelt besøk til ISFiT av Dalai Lama vil øke fokuset mot denne delen av studentengasjementet.

– Engasjementet vi har sett rundt besøket de siste dagene, overskygger nesten at regjeringen ikke vil møte ham, sier Grande.

Grande vil gjerne møte Dalai Lama

Hun sier at hun håper regjeringen vil møte Dalai Lama i Trondheim dersom han kommer til ISFiT. Dersom de ikke velger å møte ham, tror hun uansett ikke at dette vil gjøre det vanskelig for festivalen å invitere statsråder til festivalen ellers.

– Jeg tror regjeringen skjønner at de ikke kan boikotte en norsk studentfestival fordi en kinesisk dissident er der, sier hun.

Grande sier at hun gjerne møter Dalai Lama igjen dersom han kommer til Trondheim.

– Vil det sende noen form for signal til Kina at studentene møter Dalai Lama selv om regjeringen ikke gjør det?

– Ja. Jeg tror Kina følger med på alt vi gjør nå, sier hun.

Solberg og Brende vil få invitasjon

ISFiT-president Marius Jones forteller hvorfor det er viktig at Dalai Lama eventuelt kommer til ISFiT.

– Vi er et samlingspunkt for framtidens ledere, og vi skal bidra til at verden blir dratt i riktig retning. Da er det viktig at de får inn det som Dalai Lama står for. Han er et flott forbilde som gir inspirasjon, og hans verdier vil dra verden i en positiv retning, sier han.

Jones mener det er feigt av regjeringen at de ikke ville møte Dalai Lama mens han var i Norge denne gangen.

– Dalai Lama representerer verdier som vi liker å se på som norske. Menneskerettigheter, solidaritet og frihet. Dalai Lama driver med er ikke-voldelig motstand, og slik motstandbevegelse er avhengig av internasjonal anerkjennelse. Det er synd at Norge ikke bidrar til det, sier han.

Nå håper Jones og resten av ISFiT at Erna Solberg vil ta turen til Trondheim i februar.

– Det blir en åpen invitasjon til Erna Solberg om et møte. Vi håper også at Børge Brende vil komme på besøk. Dalai Lama har i alle fall lyst å møte dem, slik at vi kan få en reprise av ISFIT94, sier han.

– Sender signaler som kan gi dårlig effekt

Under festivalen i 94 var et møte mellom statsminister Gro Harlem Brundtland og Dalai Lama også et kontroversielt tema. Den gangen endte det med at Brundtland møtte den åndelige lederen. Jones påpeker at det er viktig for Norges statsminister å møte Dalai Lama.

– Dette handler mye om Norges rolle i det internasjonale samfunn. Vi er et land som har det økonomisk godt og vi står for gode prinsipper. Ved at Norge nå setter økonomisk vinning framfor menneskerettigheter, sender vi ut signaler som kan gi dårlig effekt. Hvilke signaler sender man til andre ikke-voldelige motstandsbevegelser ved å la være å møte Dalai Lama, spør Jones.

Jones mener at den eneste hjelpen en ikke-voldelige motstand trenger, er internasjonal anerkjennelse.

– Derfor vil et møte mellom Norge og Dalai Lama være en symbolsk handling som vil være bra for denne type motstand, sier han.

Fylkesleder i Høyre positiv

Leder Yngve Brox i Sør-Trøndelag Høyre forteller at han ser positivt på et eventuelt Trondheimsbesøk fra Dalai Lama.

– Jeg synes det er flott om Dalai Lama kommer til Trondheim. Regjeringens håndtering av slike besøk har jeg ingen kommentar til. Det får de svare for selv, sier han.

Dusken.no har ikke lyktes i å få kontakt med regjeringen for en uttalelse i denne saken.