Alle er uenige med Bovim

LEDER: Siden mars har studentene ved profesjonsstudiet i psykologi ved NTNU kritisert rektor Gunnar Bovim.

Tekst: Kaia Sørland, nestleder Under Dusken

Bovim har fremmet forslag om ansvarsflytting av klinikkene studentene benytter seg av i utdanningen sin. De har samlet seg til protest, hatt møte med rektor og bidratt til en utredning. Likevel føler de ikke at rektor har tatt til seg kritikken.

Nå er de psykologiske poliklinikkene underlagt Institutt for psykologi. Samtidig som at psykologiutdanningen geografisk skal flyttes til Øya og nærmere St. Olavs, ønsker Bovim at ansvaret skal overføres til spesialhelsetjenesten ved sykehuset.

Tre ulike utredninger skulle undersøke om dette er hensiktsmessig. Den første, en juridisk utredning av PWC, er nå levert. Denne konkluderer med at ansvarsflytting kan svekke utdanningskvaliteten, noe både studenter og ansatte ved poliklinikkene har sagt lenge.

Les også: Studentene arrangerte stille demonstrasjon.

I tillegg vil klinikkene trolig bli dyrere i drift om ansvaret flyttes. Motivasjonen bak forslaget blir derfor uforståelig. Bovim sier at det er helsevesenet som skal bedrive helse, men internklinikkene er ikke opprettet for å tilby behandling. De er der for å utdanne psykologer. At universitetet selv burde ha ansvar for studentenes praksis er åpenbart. Klinikkene er et resultat av mange år med forbedring under sterk påvirkning av psykologistudentene, og en ordning de fleste er fornøyde med.

Les også: Uenighet om terapipraksis

Ifølge studentene selv har det vært krevende å få rektor på banen, og å få ham til å ha en ordentlig diskusjon med dem. Bovim roser engasjementet, men rosen høres hul ut når han ikke tar til seg det både studenter og ansatte sier. Hva er jobben hans, om ikke det?